Gosprzydowskie sanktuarium na pielgrzymim szlaku

Jesteśmy świata przechodnie,
Jesteśmy Boży cyganie.
Nasze jest niebo, niebo ogromne,
Innego domu nie mamy,
/z piosenki religijnej/

Lokalne gosprzydowskie sanktuarium rozkwita maryjnymi nabożeństwami. Zamawianych jest wiele intencji mszalnych błagalnych i dziękczynnych za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej. Od czterech lat Nabożeństwa Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pięć pierwszych sobót miesiąca gromadzą licznie parafian i pielgrzymów. Majówki przyprowadzają czcicieli Maryi do kościoła i przydrożnych kapliczek, podobnie nabożeństwa różańcowe w październiku. W każdą środę odprawiana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a przed nowenną róże różańcowe prowadzą różaniec. Parafianie i pielgrzymi powierzają Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej swoje radości i troski.


Na naszych oczach dokonują się cuda – uzdrowienie z choroby nowotworowej, ocalenie z wypadku, urodzenie zdrowego dziecka zakwalifikowanego do aborcji ze względu na znaczne deficyty rozwojowe wykazane w badaniu prenatalnym, dar nowego życia w rodzinie. W Księdze Łask i Cudów przybywa świadectw.

Ludzie chętnie przybywają do Gosprzydowskiej Pani, uczestniczą w nabożeństwach, na kolanach obchodzą ołtarz z łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej.

Z uznaniem obserwują postęp i szybkie tempo prac w Ogrodzie Różańcowym, podziwiają efekty podejmowanych działań. Chętnie odwiedzają powstające miejsce modlitwy i kontemplacji - piękne rzeźby przedstawiające sceny tajemnic różańcowych, miejsce spotkania Anioła i Dzieci Fatimskich z płaskorzeźbami św. Jana Pawła II i Matki Bożej Gosprzydowskiej, Ołtarz Polowy, Kaplicę Objawień.


Wielkim zainteresowaniem cieszy się Gosprzydowska Góra Krzyży. Malowniczo położona przyciąga pielgrzymów pięknem krajobrazów i niezwykłą historią, choć nieodległą. Początek tego zadania to rok 2018. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości został ustawiony Krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Wkrótce powstała inicjatywa wybudowania stacji Drogi Krzyżowej wokół Krzyża. Płaskorzeźby ze scenami męki i śmierci Chrystusa to prawdziwe dzieła sztuki wykonane na kamiennych kilkutonowych głazach. A niespełna rok temu, podczas misji parafialnych zrodził się pomysł, aby pod Krzyżem Niepodległości ustawić drewniane krzyże i w ten sposób symbolicznie złączyć nasze codzienne doświadczenia, troski i cierpienia z Krzyżem Chrystusa.

Zarówno Ogród Różańcowy jak i Górę Krzyży wymyślił, zaprojektował i realizuje ks. Tadeusz Cetera. Oczywiście przy zaangażowaniu parafian i dobrodziejów spoza wioski, którzy spontanicznie ofiarowują pieniądze, pracę swoich rąk, usługi fachowe, wspierają modlitwą i dobrym słowem. Podkreślić trzeba przemożną opiekę Matki Bożej nad realizowanymi dziełami i „Maryjnym Proboszczem”, który z ufnością powierza Bożej Rodzicielce swoją wspólnotę oraz podejmowane działania, odnoszone sukcesy, a także pojawiające się kłopoty i trudności.