XXXIX Piesza Pielgrzymka Tarnowska 17-25.08.2021


Sztafeta na Jasną Górę - 19.08.2021

(dzień trzeci)

W łączności z pielgrzymującymi - 24.08.2021

(dzień ósmy)
 

Przed Obliczem Jasnogórskiej Pani - 25.08.2021

(dzień dziewiąty)

Gościnny Szczepanów - 26.08.2021

(zakończenie pielgrzymki)