Z różańcem w ręku z sercem przy Maryi - 03.10.2021

Miesiąc październik kieruje nasze serca ku Maryi. Codziennie w kościele, a wieczorami w Ogrodzie Różańcowym odmawiamy Różaniec. Już piąty raz w niedzielne popołudnia gromadzimy się przy kapliczkach i figurach przydrożnych. Przyjęła się inicjatywa ks. Proboszcza, który zaraz po objęciu gosprzydowskiej parafii w 2017 r. zaproponował taką formę październikowych spotkań z Matką Bożą Różańcową.


W pierwszą niedzielę października gwarem wypełnił się przysiółek Podkościelne. Na modlitwę przybyło kilkadziesiąt osób. Większość przyszła pieszo, korzystając z pięknej jesiennej pogody. Niektórzy przyjechali na rowerach. Wśród pielgrzymów przeważali ludzie młodzi i dzieci. Najmłodszych – Natanaela i Antosia przywieźli w wózkach rodzice. Najstarsza uczestniczka – 87 letnia Teresa – przyszła o własnych siłach.

Przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanej u PP. Wójtowiczów rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego. Modlitwę prowadzili gospodarze – Kacper z klasy ósmej z mamą Katarzyną.

Rozważania ukierunkowywały na podstawowe prawdy wiary. Czy wierzę w Jezusa Zmartwychwstałego? W Jezusa obecnego w Eucharystii? Czy otwieram się na działanie Ducha Świętego? Moje uczynki, słowa, myśli – czy są świadectwem mojej wiary? Czy Maryja jest dla mnie wzorem pokory, zaufania, podporządkowania własnych planów woli Bożej?


Przez ręce Matki Bożej Różańcowej prosiliśmy o życie w ciągłej świadomości zmartwychwstania, o łaskę powołania do świętości, o umiejętność korzystania z darów Bożego Ducha, o orędownictwo Maryi – Królowej nieba i ziemi.

Na zakończenie ks. Tadeusz Cetera udzielił błogosławieństwa zebranym. Podziękował za wspólnotę modlitwy, a Gospodarzom za przygotowanie rozważań i poprowadzenie Różańca oraz za dbałość o kapliczkę. Solenizantom złożył życzenia imieninowe. Przypomniał o codziennej modlitwie w kościele i w Ogrodzie Różańcowym i zaprosił w przyszłą niedzielę do kaplicy na Rotowskim.