Z różańcem w ręku z sercem przy Maryi - 10.10.2021

W niedzielne popołudnie zgromadziliśmy się przy mszalnej kaplicy na Rotowskim. Modlitwę różańcową prowadził ks. Tadeusz Cetera.

Na zakończenie ks. Proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa. Podziękował za wspólną modlitwę, a mieszkańcom przysiółka za dbałość o kaplicę. Przypomniał o codziennym różańcu w kościele i wieczorem w Ogrodzie Różańcowym. Zachęcił, aby modlitwa różańcowa stała się rodzinną modlitwą wieczorną w naszych domach.

Mieszkańcy Rotowskiego podziękowali ks. Proboszczowi za pamięć i zorganizowanie modlitwy w tym miejscu oraz obecność. W październiku codziennie przychodzą do kaplicy i wspólnie się modlą na różańcu. Wspominali również, że przed laty posyłali po kapłana konny wóz. Cieszyli się bardzo, gdy młodzi klerycy, a później kapłani – Ojcowie – Józef, Jerzy i Roman przyjeżdżali do swojej Mamy i w kaplicy sprawowali Najświętszą Ofiarę.

Dziś starają się tradycję wspólnej modlitwy w kaplicy przekazać następnym pokoleniom.