Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 08.12.2021

Niepokalana, Tobie cześć
Twych dzieci serca spieszą nieść.
Boś Matką Boga, Pełna łask.
Na ziemi ranny brzask

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP uczniowie z klasy trzeciej, przygotowujący się do sakramentu spowiedzi i I Komunii św. otrzymali medaliki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej. Poświęcone przez ks. Proboszcza i założone dzieciom przez rodziców, będą przypominać o ich Bożym Dziecięctwie i nieustannej opiece Najczulszej Matki.

W homilii ks. Tadeusz Cetera wyjaśnił treść dzisiejszego święta. Pierwsi rodzice w raju, przez swoje nieposłuszeństwo Bogu sprowadzili na świat grzech, a przez grzech cierpienie i śmierć.


Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenia, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego.

Ks. Proboszcz przypomniał, że jako parafia maryjna, mamy szczególne upoważnienie, aby Matkę Bożą kochać, czcić i za Jej wstawiennictwem wypraszać u Boga potrzebne łaski.


Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP ogłosił w 1854 r. Papież Pius IX.

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: “Jestem Niepokalane Poczęcie”. Natomiast w 1877 r. w Polsce, w Gietrzwałdzie – Justynie Szafryńskiej, na pytanie „Kto Ty jesteś?”, Maryja odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”.