Niedziela Chrztu Pańskiego - 09.01.2022

Podsumowanie minionego roku

Późno już, otwiera się noc,
Sen podchodzi pod drzwi na palcach jak kot,
Nadchodzi czas ucieczki na aut,
By kolejny mój dzień wspomnieniem się stał…

Przemijanie to rzeczywistość, która nieustannie nam towarzyszy. I choć czasem staramy się ją bagatelizować, skutecznie przypomina o sobie w każdym okresie naszego życia. Dostrzegamy ją w dorastających dzieciach, w siwych włosach na skroni, w pustych miejscach przy wigilijnym stole…

Przełom roku to czas refleksji, podsumowań, podziękowań, planów, obaw i nadziei w życiu pojedynczych ludzi, w rodzinach, we wspólnocie parafialnej.

W niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny okres Bożego Narodzenia, ks. Tadeusz Cetera dokonał podsumowania minionego roku, najpierw w aspekcie duchowym. Mówiąc o chrzcie Jezusa w Jordanie przypomniał, że przez sakrament Chrztu św. każdy z nas został włączony do wspólnoty Kościoła. Otrzymaliśmy znamię Ducha św. i zostaliśmy obdarzeni godnością Dziecka Bożego. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do głoszenia wielkich dzieł Bożych, do dawania świadectwa wiary swoim życiem i postępowaniem.


Ks. Proboszcz podkreślił jak ważną rolę w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi ma każda rodzina. Małżonkowie, którzy zaprosili Chrystusa na wspólną drogę ziemskiego życia, powinni się nieustannie karmić słowem Bożym i Eucharystią, często czytać i rozważać Pismo Święte, a w niedziele i święta uczestniczyć rodzinnie we Mszy Świętej. Podkreślił prawo i obowiązek rodziców do nauczania religijnego swoich dzieci przez tworzenie atmosfery radości pracy, miłości, otwartości, przebaczania, a przede wszystkim oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę swego życia.

Ks. T. Cetera zaznaczył, że wymiernym świadectwem żywotności każdej parafii jest jej życie sakramentalne. Chociaż każdy sakrament jest naszym osobistym spotkaniem i zjednoczeniem z Chrystusem, to jednak ma on także wymiar wspólnotowy. W minionym roku przyjęło chrzest 13 dzieci – 8 chłopców i 5 dziewczynek. Do sakramentu pokuty i I Komunii św. przystąpiło 7 dzieci. Nie było w tym roku bierzmowania, ze względu na przyjęcie tego sakramentu przez dwa roczniki młodzieży podczas wizytacji kanonicznej w 2020 r. Związek małżeński zawarło 5 par. Pan powołał do wieczności – 6 osób, 4 mężczyzn i 2 kobiety.

Duszpasterz przypomniał, że część intencji zamawianych przy pogrzebach przekazuje misjonarzom i zakonnikom oraz księżom nie pracującym duszpastersko, aby spieszyć z pomocą duszom czyśćcowym.

Ks. Proboszcz odniósł się w swoim sprawozdaniu również do spraw materialnych. W roku 2021 zrealizowano szereg prac przy budynkach parafialnych, w Ogrodzie Różańcowym, na Górze Krzyży oraz na cmentarzu. Do najważniejszych należą: remont dachu na garażu plebańskim, wybudowanie pozostałych kapliczek różańcowych w Ogrodzie, czterech fundamentów pod stacje Drogi Krzyżowej na Górze Krzyży, remont stodoły parafialnej i przygotowanie szałasu pasterskiego. Koniecznym stało się również doposażenie monitoringu na plebanii oraz zamontowanie kamer przy szałasie. Ważnym zadaniem była budowa chodnika głównego na cmentarzu oraz bocznego prawego wraz z murem oporowym i barierką.

Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność za wszelkie wsparcie, ofiarność parafian i zaangażowanie bezpośrednio w wykonywane prace, jak i w gromadzenie środków. Szeroki front robót jest możliwy tylko dzięki współpracy wielu, a efekty posłużą wszystkim.

Kończąc podsumowanie ks. T. Cetera podziękował za budowanie duchowej wspólnoty Różom Różańcowym, DSM, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Caritasowi, Radzie Duszpasterskiej, Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu, druhom OSP oraz zespołowi Gosprzydowianie. Słowa wdzięczności skierował pod adresem organisty, grabarza i osób prowadzących parafialną stronę internetową.

Przed nami nowy rok i szereg rozpoczętych zadań. Ogród Różańcowy, Góra Krzyży, cmentarz, kościół, budynki parafialne – ks. Proboszcz zaprosił wszystkich, aby włączyli się w działania, aby każdy poczuł odpowiedzialność za całą parafię. Wszak to nasze wspólne dobro, które w minionych wiekach budowali nasi przodkowie, dziś jest naszym dziedzictwem i obowiązkiem.