Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. XXX Światowy Dzień Chorego - 11.02.2022

„Bliskość wobec chorych i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego”. Na jubileuszowy, XXX Światowy Dzień Chorego, Ojciec Św. Franciszek przygotował orędzie, w którym podkreślił znaczenie osób i instytucji zajmujących się chorymi.

Niełatwe to zadanie, bo i powołanie do cierpienia, choroby, starości, czasem niedołęstwa jest szczególne. Dotyczy każdego i przybliża się w miarę upływu lat, choć niejednokrotnie dotyka dzieci i osoby młode. Służba przy chorych jest egzaminem z wrażliwości, poświęcenia, cierpliwości – po prostu z przykazania miłości bliźniego.

W ten jedyny dzień w roku kościół wypełniły osoby starsze, schorowane, samotne. Przywiezione tu przez bliskich i sąsiadów uczestniczyły we Mszy św., przyjęły sakrament namaszczenia chorych oraz adorowały Najświętszy Sakrament. Ks. Proboszcz pobłogosławił zgromadzonych, przechodząc z Panem Jezusem między ławkami, kreśląc znak krzyża nad wiernymi.

Niezwykłe to spotkanie zakończyło błogosławieństwo ogólne Najświętszym Sakramentem.