Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Środa Popielcowa – 02.03.2022

Początek Wielkiego Postu – Popielec. Jakże inny od poprzednich. Wypełniony cierpieniem, lękiem, niepewnością jutra. Na Ukrainie trwa wojna. Ostrzał, bombardowanie, naloty lotnicze. Giną żołnierze i cywilna ludność. Potężny exodus matek z dziećmi.

W takiej oto atmosferze rozpoczynamy czas przygotowania do najważniejszych świąt chrześcijańskich – do świąt Wielkanocy. I jakoś bardziej docierają do nas wezwania do postu, modlitwy i jałmużny. Bardziej dostrzegamy, jak blisko siebie stoją granica życia i śmierci.


Przyjmujemy prosty, a jednocześnie znamienny znak – posypanie głów popiołem.

Ks. Tadeusz Cetera w homilii demaskuje toksyczne działanie grzechu, który jak „cichy zabójca” zaciemnia nasz umysł, osłabia wolę, rozpala namiętności. A gdy nie jesteśmy wystarczająco czujni, doprowadza do tragedii.

Ks. Proboszcz zachęca do szczególnej współpracy z Bogiem. Współpracy, której celem jest nasze duchowe zdrowie Zaprasza do porzucenia złych nawyków i przywiązań. Do zrobienia rachunku sumienia z naszych grzechów głównych. Do poświęcenia czasu dla Boga i dla drugiego człowieka.

Ks. T. Cetera podkreśla wartość Wielkiego Postu. Celem tego okresu nie są nieustanne akty pokory, lecz przyjęcie łaski Bożej w naszym życiu. To czterdzieści dni, w których Bóg objawia nam siebie. Czterdzieści dni, w których Ojciec wylewa na nas swoje miłosierdzie, łaskę i zmiłowanie.


Po Komunii i błogosławieństwie uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlimy się o ustanie działań wojennych na Ukrainie i pokój na świecie. Koronką do Bożego Miłosierdzia, Różańcem, litanią do św. Andrzeja Boboli. Prowadzi ks. Proboszcz i wierni spontanicznie. Każdy rozumie powagę chwili.

Boże (…)
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,
aby głosił pokój bliskim i dalekim
i zjednoczył w jedną rodzinę
ludzi wszystkich ras i pokoleń (…)
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą,
błagamy Cię, przemów do serc ludzi
odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj
przez Ducha Świętego nowe rozwiązania
wielkoduszne i szlachetne (…)
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.
Niech już nie będzie więcej wojny. Amen
św. Jan Paweł II „Modlitwa o pokój na świecie”