Rekolekcje Wielkopostne – trzeci dzień – 15.03.2022

„Posłani w pokoju Chrystusa chcemy zmieniać świat, którym jest parafia”. W kolejny dzień rekolekcji o. Zbigniew Bruzi budził serca parafian do działania – tym razem na rzecz parafii.

O. Misjonarz tłumaczył, jak sprawić, aby parafia kwitła.

Najpierw potrzeba zmienić myślenie o parafii. Nie można jej traktować jak punktu usług religijnych, o którym przypominamy sobie, gdy czegoś potrzebujemy.

Parafia to żywy organizm, wspólnota dzieci Bożych. Jeśli tak będę myśleć, potraktuję parafię jako coś swojego, co dał mi Bóg dla mojego dobra duchowego, co pomaga mi na drodze prowadzącej do nieba. Trzeba się z nią utożsamiać i żyć życiem parafii.

Początkiem naszego zaangażowania jest Pan Jezus, a najważniejszym punktem niedzielna Eucharystia i gorliwy w niej udział, postawa, śpiew, aktywne uczestnictwo.


„We współczesnym kościele zauważa się wiosnę Eucharystyczną” - słowa Benedykta XVI oddają pełną nadziei, coraz szerzej zakrojoną aktywność duchową parafii, które podejmują adorację Najświętszego Sakramentu. Parafie czerpią z adoracji wielką siłę. Powstają wspólnoty modlitewne, rozwijają aktywność ewangelizacyjną, budzą się powołania do służby Bogu w kapłaństwie, czy zakonie. Tam, gdzie jest adoracja, parafie zaczynają się zmieniać.

O. Misjonarz zachęcił do adoracji Chrystusa. On wciąż jest obecny w kościele. Zacznijmy od adoracji kilka minut przed Eucharystią. Bądźmy w kościele na adoracji w pierwsze piątki miesiąca i w wyznaczone dla parafii dni. To wielki dar dla nas, dla naszych rodzin i wspólnoty parafialnej.

Dzień trzeci był równocześnie dniem spowiedzi świętej. Po rannej i przed wieczorną Mszą św. kapłani służyli w konfesjonałach. Również uczniowie szkoły podstawowej, którzy korzystają z przerwy w nauce, aby móc uczestniczyć w rekolekcjach, mieli okazję przystąpić do sakramentu spowiedzi. Szczególnie głęboko przeżywają ćwiczenia duchowe uczniowie klasy ósmej, dla których są one bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania.