Rekolekcje Wielkopostne – zakończenie 16.03.2022

„Posłani w pokoju Chrystusa, aby zmieniać świat w społeczeństwie, w którym żyjemy”. Nie ulega wątpliwości, że jako chrześcijanie mamy szczególny tytuł, by innym służyć, by nieść światło Ewangelii, by społeczeństwo czynić bardziej ludzkim i otwierać je na drogi prowadzące do Pana Boga.

Spośród wielu dziedzin życia społecznego o. Zbigniew Bruzi omówił szczegółowo trzy:

  1. Kultura.
  2. Miejsce pracy.
  3. Media.

W szerokim rozumieniu słowa „kultura” o. Misjonarz skupił się na kulturze słowa. Obserwujemy dziś powszechne zaśmiecanie mowy wulgaryzmami. Normą stało się używanie niecenzuralnych słów w mowie potocznej. Bylejakość języka obserwujemy wśród młodszych i starszych, wśród mężczyzn i kobiet. Zatraciliśmy wyczucie co możemy i jak mówić.

Wyrażając swój niepokój w odniesieniu do powszechnego obniżenia kultury języka, o. Zbigniew Bruzi podkreślił, że chrześcijanie winni posługiwać się językiem Pana Boga, to znaczy językiem pełnym miłości. Nie trzeba przyjmować złych wzorców, nie upodabniać się do innych, tylko zmieniać je dobrym i kulturalnym słowem.


Odnosząc się do dziedziny życia społecznego jaką jest praca, o. Misjonarz podkreślił, że jest to aktywność służąca nie tylko zapewnianiu godnego życia sobie i swojej rodzinie, realizowania swoich pasji, ale przede wszystkim miejsce służenia bliźnim. Poprzez sumienne wykonywanie swoich obowiązków, przez dobrą pracę wytwarzamy owoce, z których inni korzystają. Dlatego w tym zakresie nie mogę sobie pozwolić na bylejakość. Bo po pierwsze, biorę wynagrodzenie za pełnowartościową pracę, a po drugie, moja praca ma służyć innym. Przez dobry przykład mogę zmieniać podejście innych do aktywności zawodowej. Jako członek wspólnoty Kościoła, szczególnie umocniony w sakramencie bierzmowania, w miejscu pracy mogę ewangelizować.

Media mają ogromny wpływ na wiele dziedzin życia człowieka. Musimy mieć świadomość, jak łatwo stajemy się niewolnikami mediów. Nie umiemy odmówić sobie oglądnięcia wiadomości czy kolejnego odcinka tasiemcowego serialu. Pod wpływem mediów kształtujemy swoją opinię na temat wydarzeń na świecie, oceniamy postawy polityków, kupujemy niekoniecznie pełnowartościowe towary. Agresywna reklama zniewala nasz umysł. Wydaje nam się, że to my decydujemy o naszych wyborach, a tymczasem dajemy się prowadzić sprytnym przekazom mediów, ulegamy manipulacji. Nawet nie podejmujemy wysiłku, by samemu dokonać oceny, na podstawie różnych źródeł zinterpretować działania rządów, wyrobić sobie własne zdanie. Często powtarzamy zasłyszane opinie, budujemy fałszywy obraz rzeczywistości. Kształtowani przez zły przekaz ulegamy lękowi i zasiewamy go wokół siebie.


O. Misjonarz życzył, abyśmy nie dali się manipulować mediom. Abyśmy, jako ludzie Kościoła, nie przekazywali zła, a starali się przekazywać dobro.

Ważnym punktem liturgii było poświęcenie krzyży i przekazanie ich młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Po Komunii św. ks. Proboszcz podziękował o. Zbigniewowi za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie rekolekcji w naszej parafii, a przedstawiciele młodzieży złożyli na ręce o. Misjonarza symboliczny bukiet kwiatów.


Po zakończeniu Mszy św. uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. O. Z. Bruzi prowadził rozważania. Niesłuszne oskarżenia, upadki, niezrozumienie, lęk, opuszczenie, cierpienie fizyczne i duchowe – to rzeczywistość, którą przyjął Jezus. To również nasza rzeczywistość, której bez Chrystusa nie udźwigniemy. Patrząc na Jego poranione, odarte z szat ciało, z pokorą przyjęty krzyż, doświadczamy prawdziwej Miłości. Miłości zdolnej do ofiary.

Niosąc własnoręcznie wykonane krzyże, szliśmy w procesji na Gosprzydowską Górę Krzyży. Tam, pod Krzyżem Niepodległości, mocno wybrzmiały słowa pieśni „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

O. Misjonarz podziękował za świadectwo wiary, za przygotowanie krzyży i liczny udział w nabożeństwie. Na zakończenie udzielił zebranym błogosławieństwa.