Triduum Paschalne - Wielki Piątek – 15.04.2022

„To nie gwoździe Cię przebiły lecz mój grzech”

To dzień bez sprawowania Eucharystii. Ale w kościele od rana są ludzie. Adorację przy ciemnicy prowadzą poszczególne przysiółki wioski. Jest też nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci, a o godzinie 15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18. Kapłan leżąc krzyżem, a wierni na kolanach modlili się w milczeniu. Po tej chwili wymownej ciszy rozpoczęła się liturgia słowa z opisem Męki Pańskiej, którą zaśpiewali p. Marcin, p. Michał i p. Rafał.


Treścią homilii było rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa, jakiej doświadczył przed z górą dwoma tysiącami lat i jakiej doświadcza w każdej epoce dziejów człowieka, poprzez nasze grzechy. I jak podczas kazań pasyjnych, tak i dziś ks. Proboszcz dokonał swoistego rachunku sumienia współczesnego człowieka, który siebie stawia w miejsce Boga. Pycha, egoizm, chciwość, zazdrość, nieczystość, gniew, nieumiarkowanie, lenistwo – to grzechy główne a jednocześnie codzienne i tak sprytnie tłumaczone. Bo przecież mam prawo miłować samego siebie. Bo muszę realizować swoje potrzeby i zamierzenia. Nieważne, że kosztem drugiego człowieka.

A jak człowiek w swoim egoizmie traktuje niedzielę? Jak czystość i nierozerwalność małżeńską? Sam chce decydować o tym, kto może się urodzić a kto nie. Nieważne jest przykazanie „nie zabijaj”. Ważne jest zaspokojenie własnych egoistycznych potrzeb.

Grzechy moje i twoje dźwigał na Golgotę Mistrz z Nazaretu. Moje i twoje grzechy, zawsze związane z nieposłuszeństwem woli Bożej przytwierdzają ciało Syna Bożego do krzyża. Sam zadaję śmierć Jezusowi za każdym razem, gdy sprzeniewierzam się Bożym przykazaniom. Ks. Proboszcz zachęcił do częstego spoglądania na krzyż i podejmowania refleksji nad swoim postępowaniem. „Grzech zawsze działa niszcząco. Egoizm zawsze zabija miłość. Trzeba o tym wciąż pamiętać, mężnie opierając się grzechowi”. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.”


Po homilii nastąpiła modlitwa powszechna za Kościół święty, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących i o pokój na Ukrainie.

Następnie rozpoczęła się adoracja Krzyża. Kapłan, trzymając wzniesiony w górę zasłonięty Krzyż, odsłonił jego ramiona śpiewając trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Na to wezwanie wierni odpowiadali „Pójdźmy z pokłonem” Następnie kapłan ucałował Krzyż i adorację rozpoczęli ministranci, lektorzy, dziewczęta z DSM oraz wierni.

Po adoracji Krzyża nastąpiła trzecia część liturgii wielkopiątkowej – Komunia święta, a potem kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do ołtarza Grobu Bożego. Strażacy zaciągnęli honorową wartę przy grobie i rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa od odśpiewania Gorzkich Żali. Ks. Proboszcz pełnił posługę sakramentalną w konfesjonale, a adorację prowadziły wyznaczone grupy działające w parafii. Wielkopiątkową modlitwę przy Grobie Pańskim zakończyła Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież.