Triduum Paschalne - Wielka Sobota – 16.04.2022

„Nie zna śmierci Pan żywota
chociaż przeszedł przez jej wrota”

Przez dzień trwała adoracja Pana Jezusa w Grobie. Cały czas wartę pełnili druhowie OSP. Przed południem co godzinę ks. Tadeusz Cetera błogosławił pokarmy. Kościół wypełniał się gwarem dzieci obserwujących z zaciekawieniem wymowne dekoracje, strażaków stojących przy grobie i kapłana, który kropił wodą wypełnione jedzeniem koszyki.


Liturgię Paschalną rozpoczęło poświęcenie ognia. Światła w kościele wygaszono, a procesja liturgiczna udała się na zewnątrz, gdzie poza ogrodzeniem paliło się ognisko. Kapłan poświęcił ogień. Następnie wyżłobił na paschale krzyż oraz litery Alfa i Omega i cyfry bieżącego roku. Potem umieścił w nim pięć gwoździ symbolizujących rany Chrystusa i zapalił paschał, który został procesyjnie wniesiony do kościoła.

Na śpiew „Światło Chrystusa” odpowiedzieliśmy „Bogu niech będą dzięki”, a w kościele zapalone zostały wszystkie światła.

„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie…” - orędzie wielkanocne zaśpiewał p. Organista oraz ks. Proboszcz, a następnie rozpoczęła się liturgia Słowa od historii stworzenia świata, poprzez wybawienie ludu wybranego z niewoli aż do opisu zmartwychwstania Chrystusa. Na hymn „Chwała na wysokości Bogu” rozdzwoniły się wszystkie dzwony, znów zabrzmiały organy.


W homilii ks. T. Cetera pytał: „Czy potrafisz się cieszyć ze zmartwychwstania Jezusa? Czy dzielisz się swoją wiarą i przynależnością do Kościoła? Czy obdarzyłeś już kogoś radością swojej wiary?” Zachęcał do ciągłego powstawania z grzechów, do pokornego przedstawienia Jezusowi swoich cierpień i ran. Jest to możliwe dzięki przynależności do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, w którym jest obecny prawdziwie sam Jezus, umacnia nas i oczyszcza w świętych sakramentach. Zachęcał do odnajdywania Chrystusa w naszej codzienności i do wychwalania Go za Jego wielką miłość, która doszła aż do grobu i uwolniła nas od śmierci wiecznej.

Po homilii i modlitwie wiernych p. Organista rozpoczął śpiew litanii do Wszystkich Świętych. Ks. Proboszcz pobłogosławił wodę i poprowadził obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, po którym nastąpiła liturgia Eucharystyczna i Komunia święta.


Po Wigilii Paschalnej rozpoczęła się procesja rezurekcyjna. Podążając za kapłanem niosącym Najświętszy Sakrament wyznaliśmy naszą wiarę w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem. Śpiewając pieśni pochwalne dziękowaliśmy za to, że otworzył wierzącym bramy niebios. Donośnie brzmiała pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał”, a dźwięk dzwonów roznosił się po okrytych mrokiem gosprzydowskich pagórkach.

Uroczystość zakończyło błogosławieństwo wiernych Najświętszym Sakramentem i śpiew antyfony „Wesel się Królowo miła”.

Dzieci z ciekawością zaglądały do Grobu, w którym nie było figury Chrystusa, a na białej chuście klęczał Anioł…