Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022

Miłosierdzie nadzieją dla świata

Jezu ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju, zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. (Św. Jan Paweł II, homilia, Kraków – Łagiewniki, 2002 r.)

Wypowiedziane przed 20 laty słowa Świętego Papieża zdają się być jeszcze bardziej aktualne dzisiaj. W obliczu wojny, dramatu narodu ukraińskiego, śmierci niewinnych ludzi, wygnania, wobec tragedii rodzin górników z kopalni Pniówek i Zofiówka w sposób szczególny zanosimy wołanie do Boga. Niedziela Bożego Miłosierdzia przypomina, że nie jesteśmy bezsilni wobec zła. Modlimy się o pokój, o miłosierdzie dla narodów odchodzących od Boga, o miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ja na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz nasza słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!