Pierwsza Komunia Święta – 03.05.2022

Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Panie Mój…

3 Maja, w uroczystość Maryi Królowej Polski, uczniowie klasy trzeciej przyjęli po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. W tej wspaniałej chwili towarzyszyli dzieciom rodzice, chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie oraz p. Ewa – wychowawczyni.

Emilka, Nicola, Liliana, Kuba, Dawid, Mateusz i Hubert z wielkim przejęciem i wzruszeniem uczestniczyli w pełni we Mszy św., którą sprawował ks. Tadeusz Cetera oraz ks. Marek Prus.

Pobłogosławieni przez rodziców zostali procesyjnie wprowadzeni do kościoła. Dzieci i rodzice czynnie włączyli się w liturgię.


W homilii ks. Proboszcz nawiązał do ewangelicznego opisu odwiedzin Maryi u Elżbiety. Zwrócił uwagę na reakcję Elżbiety i jej jeszcze nienarodzonego dziecka „z radości poruszyło się dzieciątko w jej łonie”. Zaprosił do tak radosnego przyjęcia Jezusa do swojego serca. Przypomniał drogę, jaką musiała przebyć Maryja, aby dotrzeć do Elżbiety. Jej trud i pełną poświęcenia, szczerą służbę spełnianą w domu swojej krewnej. My też przebyliśmy drogę przygotowania do dzisiejszego dnia, kiedy to do naszego serca przyjdzie znakomity Gość. A początkiem tej wielkiej uroczystości był sakrament pokuty, do którego przystąpiliśmy po raz pierwszy w dniu wczorajszym.

Zwracając się do rodziców, ks. Proboszcz podziękował za trud wychowania dzieci, szczególnie za współpracę w przygotowaniu ich do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zachęcił do wytrwałej pracy w kształtowaniu młodych charakterów poprzez przykład i świadectwo życia, a przede wszystkim przez współpracę z łaską Bożą oraz do pięknego prowadzenia swoich dzieci drogą Bożych przykazań i towarzyszenia im nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.


Ważnym punktem uroczystości było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na ołtarzu ofiarnym dzieci złożyły chleb, owoce, wino, hostie, kwiaty oraz ornaty maryjne i zobowiązania abstynenckie.

Do Komunii św. dzieci przystępowały wraz ze swoimi rodzicami, a po przyjęciu Pana Jezusa odmówiły modlitwę dziękczynienia.

Swoją wdzięczność wyraziły również dla swoich rodziców, ks. Proboszcza oraz Wychowawczyni.

Na zakończenie ks. Tadeusz Cetera pobłogosławił obrazki I Komunijne oraz udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Zaprosił do udziału w Białym Tygodniu, nabożeństwach majowych oraz w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej.