Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 4.06.2022

Jak co miesiąc w pierwszą sobotę przychodzimy do Maryi, aby wynagradzać zniewagi wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu i wypełnić wezwanie do modlitwy różańcowej. Nabożeństwo gromadzi parafian i pielgrzymów, którzy z wdzięcznością i nadzieją przybywają do gosprzydowskiego sanktuarium. Ks. Tadeusz Cetera powitał zgromadzonych w kościele w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przypomniał słowa Maryi skierowane do s. Łucji w czasie objawienia w Fatimie „Pan Jezus chce się tobą posłużyć, bym była na ziemi bardziej znana i miłowana. Chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca”.


Nasza obecność dzisiaj na nabożeństwie jest potwierdzeniem miłości do Matki naszej Niebieskiej. Ks. Proboszcz przywitał głównego celebransa, podziękował za przyjęcie zaproszenia, za modlitwę i dar Bożego Słowa.

Czerwcowe nabożeństwo poprowadził ks. Marcin Gazda – wikariusz z Brzeska. Homilię rzpoczął od przypomnienia, że kończy się okres wielkanocny. Dziś przeżywamy wigilię zesłania Ducha Świętego. Z ufnością oczekujemy na wylanie darów Ducha Świętego.

Naszą przewodniczką w oczekiwaniu jest Maryja. Ona już w chwili Zwiastowania rozpoczęła współpracę z Duchem Świętym i dała Mu się prowadzić przez całe życie. Nazywana jest przez teologów „Oblubienicą” Ducha Świętego.


Maryja - wzór miłości, posłuszeństwa, zaufania. Wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka, pozostawiła własne wygody i poszła do krewnej swojej Elżbiety, aby jej pomagać. Tam wyśpiewała „Magnificat” – hymn dziękczynienia za dary, które otrzymała od Boga. Prowadzona przez Ducha Świętego żyła nadzieją.

Największą próbą zaufania Bogu była męka i śmierć jedynego Syna. I gdy grobowy kamień pogrzebał nadzieje wielu, jedynie Matka trwała w swoim bólu i do końca nie pozwoliła umrzeć nadziei. Ona wierzyła w zmartwychwstanie Jezusa.


Każda droga życiowa jest przestrzenią współpracy z Duchem Świętym. Wpatrując się we wzór Maryi, dajmy się prowadzić Duchowi św. Trwajmy jak Apostołowie na modlitwie. Bogu dziękujmy za chwile radosne, w nim szukajmy umocnienia i wytrwałości w chwilach ciemności.

Ks. Marcin zakończył homilię modlitwą do Najświętszej Maryi Panny: „O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. (…) Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami, na moją nędzę i biedę. Dopomóż mi, bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił Łaski Bożej i nie zbezcześcił Jego świątyni. Spraw, bym kiedyś wraz z Tobą Niepokalana Maryjo, wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie.”


Po zakończeniu Mszy świętej nabożeństwo różańcowe z rozważaniami tajemnic bolesnych poprowadził ks. Marcin Gazda. Szczególną intencją objął chrześcijan prześladowanych za wiarę.

Z kościoła do Ogrodu Różańcowego podążyła procesja z lampionami. Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli mieszkańcy Rotowskiego.

Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski.