Pielgrzymka z Gnojnika – 05.06.2022

„Madonno, Czarna Madonno,
jak dobrze Twym dzieckiem być…”

W pierwszą niedzielę czerwca kilkaset osób przybyło w pieszej pielgrzymce z Gnojnika do Gosprzydowej. Starsi i młodzi, do ukochanej Matki wyruszyli całymi rodzinami. Rozśpiewaną i rozmodloną grupę przyprowadził ks. Marian Zapiór – Gnojnicki Proboszcz wraz z ks. Wikariuszem Krzysztofem Wierciochem.


Przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Gosprzydowskiej uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Kapłani polecali intencje zgody w rodzinach i sąsiedztwie, Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Św. oraz za zmarłych kapłanów – ks. Juliana Osmoli, ks. Andrzeja Ogrodnika i ks. Janusza Skrzypka.

Homilię wygłosił ks. Tadeusz Cetera. Mówił o wierze, która powinna być pielęgnowana, aby ją uczynić mocną, głęboką. Taka wiara jest dla nas ostoją w chwilach prób i doświadczeń.

Nawiązując do uroczystości zesłania Ducha Świętego życzył obfitości darów i umocnienia w wierze. Zapraszał do spojrzenia na życie jako na etap prowadzący do nieba. Naszym celem jest życie wieczne, dlatego porzucić nam trzeba złe przyzwyczajenia, przywiązanie do dóbr tego świata, a zwrócić wzrok ku niebu. Źródłem szczęścia i pokoju wewnętrznego jest życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Niestety często poddajemy się grzechom zazdrości, zawiści i egoizmu, co zamyka nas na bliźniego i odsuwa od źródła Bożej Łaski.


Ks. Proboszcz życzył, by zapłonął w nas ogień Bożego Ducha, byśmy otworzyli się na obfitość Jego darów. Abyśmy umieli w pokorze spojrzeć na swoje życie, na relacje z bliskimi i nasze priorytety. Abyśmy umieli korzystać z darów, które zostawił nam Chrystus w swoim Kościele. Życzył szczerości, która otwiera serce i wyciska łzy. Która pozwoli z pokorą uklęknąć przy konfesjonale i uwolnić się od ciężaru win, doświadczyć wolności, przebaczenia i prawdziwej radości.

Po błogosławieństwie nastąpiło zasłonięcie obrazu i procesja dziękczynno – błagalna na kolanach za ołtarz. Ks. Marian Zapiór zachęcił do podjęcia trudu pieszego powrotu do swojej parafii, a ks. Tadeusz Cetera podziękował pielgrzymom za wierne trwanie przy Maryi i świadectwo wiary.