Niedziela Trójcy Świętej – 12.06.2022

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
_Jak była na początku teraz i zawsze _
i na wieki wieków. Amen

W niedzielę Trójcy Świętej gościł w naszej parafii ks. Filip Ciura, neoprezbiter z Jasienia. Pełnił posługę w konfesjonale, sprawował Mszę św., głosił Słowo Boże. Udzielił błogosławieństwa prymicyjnego i obdarował pamiątkowymi obrazkami.

W homilii ks. Filip wyjaśniał tajemnicę Trójcy Świętej na przykładzie znaku krzyża, który czynimy każdego dnia. Podkreślił znaczenie i wartość tego znaku dla chrześcijan.


Żyjemy w ciągłym pośpiechu. Stawiamy sobie wciąż nowe cele. Po ich osiągnięciu następuje chwila radości i znów wpadamy w wir codzienności. Liczy się sukces, przyjemność, wygoda, uznanie innych. Brakuje czasu na zatrzymanie, na refleksję, na dostrzeżenie piękna tego świata i wyrażenie wdzięczności Stwórcy.

A tymczasem prawdziwa radość i pokój serca jest możliwy tylko w Bogu. Odwołując się do św. Pawła, kaznodzieja mówił: „W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”

Ks. Filip próbował ukierunkować myśli i uporządkować priorytety: Czy wszystko co czynię w imię Trójcy Świętej? Jak wygląda moja modlitwa? Co jest w centrum mojego życia? Jak zaczynam dzień? Czy daję Bogu szansę na działanie we mnie i przeze mnie?


Przywołując kazania św. Cyryla ks. Filip podkreślił, że krzyż jest znakiem zbawienia, znakiem zwycięstwa i dla nas obroną. „Nie wstydźmy się wyznać ukrzyżowanego. Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim: chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku! Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dany jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. W krzyżu odnosi triumf nad nimi wierny, jeżeli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie Ukrzyżowanego. Lękają się Tego, który smokowi starł głowę. Ceń tę pieczęć, a ponieważ jest darmo dana, czcij Dobroczyńcę tym więcej!”

Włączeni we wspólnotę Kościoła Świętego przez chrzest św. otrzymaliśmy niezatarty znak przynależności do Chrystusa. W znaku krzyża zawarta jest nasza wiara. Krzyż umacnia w czasie pokus, chroni w niebezpieczeństwie, uwalnia od lęku, jest dziękczynieniem w sukcesach.

Niech moje życie trwa w Bogu w Trójcy Jedynym. On mnie prowadzi, posyła ludzi gdy jestem w potrzebie, prowadzi gdy gubię drogę.

Ks. Filip życzył, aby krzyż był naszym przewodnikiem i fundamentem. Aby nie ograniczać Bogu miejsca w swoim życiu, tylko dawać Mu pierwszeństwo w każdej chwili i w każdej decyzji. Znakiem krzyża zakończył kazanie: „W imię Ojca + i Syna + i Ducha św.”