Zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo wianków i dzieci - 23.06.2022

„Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie” – to wezwanie Jezusa skierowane do apostołów, którzy z troski o Niego samego zabraniali dzieciom zbliżania się do utrudzonego nauczaniem Mistrza.

Dziś naszym zadaniem jest ukazanie najmłodszym, że Jezus jest. Że jest Przyjacielem i troszczy się o każdego. Że na nas czeka i nas kocha.

To zadanie wypełniamy każdego dnia, żyjąc z Bogiem w naszych rodzinach, uczęszczając regularnie na Mszę św., wskazując wielkość Stwórcy w pięknie otaczającego nas świata. To my, rodzicielskim autorytetem, pokazujemy naszą miłość, szacunek i cześć oddawaną Bogu w znaku krzyża czynionym na czole, w porannym i wieczornym pacierzu, w religijnym przeżywaniu świąt i rodzinnych uroczystości. A przede wszystkim we wzajemnych relacjach w domu, w sąsiedztwie, w rozmowach i codziennym postępowaniu.


Gwarem małych dzieci i śpiewem trochę większych wypełniał się kościół przez wszystkie dni Oktawy Bożego Ciała. Liczna obecność najmłodszych cieszyła Księdza Proboszcza, który codziennie nagradzał ich wytrwałość. Piękna pogoda umożliwiła zorganizowanie procesji wokół kościoła we wszystkie dni oktawy. Dziewczynki wystrojone w gorsety, a chłopcy w komeżki, z nieskrywaną radością otaczali baldachim. I nie zabrakło świeżych płatków róż i piwonii, którymi dzieci każdego dnia wyścieliły pachnącym dywanem ścieżkę procesyjną dla kapłana niosącego Pana Jezusa w Monstrancji.

Tak też po brzegi wypełniony był kościół w ostatni dzień Oktawy. Eksplozja młodości, radości i szczerej obecności dzieci przy Panu Jezusie. Zapach ziół i kwiatów splecionych w wianki i ufna pieśń „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”. I wielka radość wspólnoty modlitwy, wspólnoty serc i wspólnego przekazywania dziedzictwa wiary młodemu pokoleniu.

Po procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. Tadeusz Cetera poświęcił wianki i udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom. Podziękował za codzienną obecność w kościele, aktywny udział w nabożeństwach, za świadectwo wiary. A na zakończenie częstował milusińskich najlepszymi na świecie cukierkami.