Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 02.07.2022

Już od pięciu lat gromadzimy się w pierwsze soboty miesiąca, aby wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, a potem modlić się na różańcu i rozważać fakty z życia Pana Jezusa i Maryi. Początek lipca to również wspomnienie Proboszcza – ks. Janusza Skrzypka, który przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii. W bieżącym roku mija pięć lat od Jego śmierci.

Najświętszą Ofiarę w intencji swojego poprzednika sprawował ks. Tadeusz Cetera, natomiast ks. Józef Waśko – kapelan szpitala w Brzesku przewodniczył lipcowemu nabożeństwu.

Ks. Józef w homilii przypomniał szczegółowo trzecie objawienie się Matki Bożej, które miało miejsce 13 lipca 1917 r. w Fatimie. Obraz piekła, jaki Maryja pokazała dzieciom, wstrząsnął wyobraźnią i sercami dzieci. Dopytywały Pięknej Pani, czego od nich oczekuje.


Matka Boża z bólem wyjaśniła, że do piekła idą dusze biednych grzeszników. Że wielka wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Pana Boga grzechami to rozpocznie się druga wojna, jeszcze gorsza, że będzie głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.

A od dzieci oczekuje, że będą przychodzić co miesiąc na to miejsce objawienia. A przede wszystkim, że będą odmawiać różaniec oraz ofiarują wszelkie cierpienia o nawrócenie grzeszników. Poleciła, by po każdej tajemnicy dzieci mówiły:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
a szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia”


W kontekście objawień, ks. Józef przypomniał, że celem naszego życia jest:

1. Uwielbienie Boga.
2. Wieczne zbawienie nasze i innych, za których się ofiarujemy, by też dostąpili nieba.

Przykładem naszej miłości i uwielbienia Boga jest choćby dzisiejsza obecność nasza na nabożeństwie fatimskim. Są wakacje, w Gnojniku dni gminy, inne atrakcje – a my wybraliśmy – idziemy do kościoła. To nasza decyzja, wynikająca z miłości do Boga i do Maryi – Bożej Matki. Nasza odpowiedź na Bożą miłość, na zaproszenie do podążania drogą w górę – ku niebu, ku wieczności.

Kaznodzieja zaznaczył, że duchem tego świata zawładnął konsumpcjonizm, a człowiek poddał się ideologii płynnej, zmiennej rzeczywistości. Nawet niektórzy pseudokatolicy głoszą, że Kościół jest zmienny, a Ewangelia i Przykazania są dynamiczne. Że trzeba dostosować Kościół do ducha czasu. Nastąpiło przesunięcie akcentu na doczesność. Dlatego dziś jesteśmy świadkami niszczenia autorytetów, odwracania wartości, pogardy dla życia. Człowiek w swojej samowystarczalności nie dostrzega, że ulegając tym ideologiom niszczy sam siebie. Niszczy godność, unicestwia życie, a tym samym swoje człowieczeństwo. Zatopiony w luksusach, w przyjemnościach, w bogactwie doznań i możliwości, gubi naturalną radość życia, a w godzinie cierpienia poddaje się, albo, jak uważa – sam decyduje o swoim losie.


A jednak sumienie krzyczy – przez kobiety domagające się aborcji, przez demonstrujących na paradach równości, przez domagających się eutanazji. Czy jednak dostosowanie prawa do zachcianek człowieka uciszy głos sumienia?

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński stanowczo wołał: „Nie Kościół ma się dostosować do świata, ale świat ma się dostosować do Ewangelii”.

Bądźmy więc czujni i słuchajmy prawdziwych proroków, a nie biegajmy za tym co ulotne i przemijające. Bądźmy wytrwali w wierze. Miejmy szacunek dla Eucharystii. Przekazujmy ten największy skarb młodemu pokoleniu.

Po Mszy Świętej była procesja i modlitwa różańcowa z rozważaniami. Procesję i modlitwę poprowadził ks. Józef Waśko. Przy kolejnych tajemnicach kapłan zgłębiał tajemnice bolesne. Cierpienie i śmierć Jezusa to dar największej miłości Boga do człowieka.


Tajemnica I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu.
„Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił (…)
Wynagradzany Ci Boże, że tylekroć w obliczu życiowych problemów szukaliśmy pomocy i ocalenia w tym świecie, a nie zwracaliśmy się do Ciebie. Zawierzamy Ci dziś nasze życie i wszystko.

Tajemnica II
Biczowanie Pana Jezusa
„Każę Go ubiczować, a potem uwolnię (…)”
Wynagradzamy Ci Boże za to, że poszliśmy na kompromis z „duchem czasu”, zapominając że tylko częściowe przyjęcie Ewangelii i częściowe wypełnienie Twoich, Boże przykazań jest zawsze drogą Piłata. Wyrzekamy się wszystkiego, co w naszym życiu nie było zgodne z Twoją Świętą Wolą.

Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
„Uplótłszy koronę z cierni, wtłoczyli na Jego głowę (…)”
Przepraszamy Cię Boże za wszystkie zniewagi wizerunków Matki Najświętszej dokonywane przez osoby niewierzące w Ciebie, ale jeszcze goręcej wynagradzamy za nasz brak miłości i szacunku, za zapominanie o Matce Najświętszej, za nieposłuszeństwo wobec napomnień i pouczeń, które przez Matkę Najświętszą do nas kierujesz. Wraz z Maryją chcemy Cię pocieszać Panie Jezu.


Tajemnica IV
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
„Znak, któremu sprzeciwiać się będą (…)” „Niech mi się stanie według Słowa Twego”
Pragniemy wynagradzać za traktowanie Kościoła i modlitwy jako sposobu na zapewnienie sobie życia bogatego, zdrowego i wygodnego. Za szukanie Boga bez Krzyża. Spraw Panie, abyśmy wszyscy chcieli wypełniać Twoją Świętą Wolę.

Tajemnica V
Ukrzyżowanie Pana Jezusa
„Ojcze, w ręce Twoje oddaję Ducha Mego”
Składamy przebłaganie za to, że nawet podczas modlitwy zbytnio zajęci jesteśmy naszymi potrzebami, a zapominamy o uwielbieniu Ciebie Boże. Przpraszamy za stawianie spraw doczesnych ponad życie wieczne. Błagamy Cię dziś za wszystkich konających i oddajemy Ci Boże naszą godzinę śmierci.