Święto Wniebowzięcia NMP – 15.08.2022

…tron Królowej oddał Tobie Bóg…

Woń ziół i kwiatów wypełniła kościół. Jasne słoneczniki przyozdobiły ołtarze, a prezbiterium wieniec żniwny. Wszystko przypomina, że przyszedł czas dziękczynienia. Za dar Matki Bożej, za plony ziemi – owoce ciężkiej pracy. Za wolną Ojczyznę w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w intencji żołnierzy w Dniu Wojska Polskiego. Wdzięczność i hołd Bogu Najwyższemu.

W Święto Wniebowzięcia Maryja pokazuje, że niebo jest w naszym zasięgu. To najważniejsza perspektywa, o której nie wolno zapomnieć. Ks. Proboszcz Tadeusz Cetera w homilii mówił o Maryi, która od Nazaretu, poprzez Betlejem, Egipt, aż po Krzyż trwała wiernie przy swoim Synu. Od Niej uczymy się, w jaki sposób słuchać Boga i jak wypełniać Jego Słowa w swoim życiu. Maryja przeszła drogę, do której zaproszony jest każdy z nas. W Niej zrealizował się plan Boga dla każdego człowieka – zbawienie i życie wieczne.

Po Mszy świętej ks. Proboszcz pobłogosławił wieniec żniwny i zioła.