Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 03.09.2022

Poświęcenie kapliczek części bolesnej Różańca Świętego

W pierwszą sobotę września gościliśmy w naszej parafii, pochodzącego z sąsiedniej Tymowej, ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego. Ks. Biskup odwiedził groby swoich krewnych oraz kapłanów spoczywających na gosprzydowskim cmentarzu. Zanim zapadł zmrok, przemierzył ścieżki Ogrodu Różańcowego. Wieczorem poprowadził Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Koncelebrowało ośmiu kapłanów. Z Tymowej przyszła piesza pielgrzymka wraz z proboszczem Mariuszem Żuczkiem, dziekanem dekanatu Czchów. Do wspólnoty Stołu Eucharystycznego przyłączyli się proboszczowie z Lipnicy Murowanej oraz Uszwi, ks. Senior z Uszwi, ks. Piotr Pasek nasz rodak, a także wychowankowie ks. T. Cetery – ks. Piotr Gwóźdź i ks. Dariusz Borek, no i oczywiście ks. Proboszcz.


Gosprzydowski proboszcz - ks. Tadeusz Cetera na początku powitał licznie zgromadzonych parafian i pielgrzymów oraz kapłanów, którzy przybyli do naszej parafii, aby wspólnie się modlić i polecać Bogu intencje swoich wspólnot. Przypomniał, że dziś modlimy się w duchu wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi i dziękujemy za zakończenie prac w Ogrodzie Różańcowym. Poprosił ks. Bpa o przewodniczenie nabożeństwu, wygłoszenie Słowa Bożego oraz poprowadzenie modlitwy różańcowej i poświęcenie kapliczek bolesnych Różańca Świętego.

Ks. Biskup w homilii mówił, jak ważne są narodziny każdego człowieka i jak wielką wartość ma każdy człowiek w oczach Bożych. Rodzice oczekujący potomstwa zadają sobie pytanie „kim będzie to dziecię?” Towarzyszą im emocje i oczekiwania, planują przyszłość, a życie i tak pisze swoje scenariusze.


Nawiązując do Ewangelii ks. Biskup przypomniał narodzenie Pana Jezusa. Mówił o emocjach, jakie zapewne towarzyszyły Maryi już w chwili zwiastowania i co czuł św. Józef. Matka Syna Bożego przeżyła bolesne chwile, gdy musiała z Dziecięciem uciekać do Egiptu przed gniewem groźnego Heroda, potem, gdy dwunastoletni Jezus zaginął w Jerozolimie, gdy wreszcie został niesłusznie oskarżony, skazany na śmierć i ukrzyżowany.

Maryja jest wzorem cierpliwości i bezgranicznego zaufania Bogu. Ona uczy nas jak znosić trudy codziennego życia, jak w milczeniu przyjmować Bożą wolę, jak zgodzić się na prowadzenie czasem niezrozumiałymi dla nas drogami.


Kaznodzieja podkreślił, że nie wolno się zgadzać na pogardliwe traktowanie wielodzietnych rodzin, a tym bardziej nie wolno przyłączać się do krytyki i kreowania fałszywych opinii. Każde dziecko jest Bożym darem i nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo… A naszym bogactwem nie są dobra materialne tylko nasz stosunek do innych ludzi, zwłaszcza tych słabych i bezbronnych. Przypomniał, że żyjemy dla innych dla wspólnoty, parafii, narodu. Ważne jest, abyśmy w potrzebie umieli przyjąć pomocną dłoń.

Po Mszy św. ks. Biskup poprowadził modlitwę różańcową z rozważaniami tajemnic bolesnych. W Ogrodzie Różańcowym poświęcił kapliczki części bolesnej.