Odpust ku czci Narodzenia NMP – 04.09.2022

Wzorem ubiegłych lat uroczystość odpustowa została zaplanowana na niedzielę po pierwszej sobocie. To sprawiło, że atmosfera świętowania towarzyszyła nam już od sobotniego wieczoru, a torciki urodzinowe przypomniały, że nadchodzi szczególny dzień – Urodziny Matki.

Święto Narodzenia NMP zwane jest również Świętem Matki Bożej Siewnej. Po tym dniu rolnicy rozpoczynają zasiewy zbóż ozimych.

Na odpust do Gosprzydowej chętnie przybywają parafianie i pielgrzymi z bliższej i dalszej okolicy. Tak było i tym razem. Zwłaszcza na uroczystej sumie, sprawowanej przy ołtarzu polowym w Ogrodzie Różańcowym „Zawierzenia Maryi”, widać było wiele twarzy gości, którzy w skupieniu uczestniczyli w Najświętszej Ofierze.


Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Prof. Janusz Królikowski. Wraz z ks. Profesorem Eucharystię sprawował ks. Tadeusz Cetera oraz o. Jerzy Bakalarz OP.

W homilii ks. Profesor w usystematyzowany sposób przedstawił historię świętowania urodzin. Była ona powszechna w rodach wodzów, wojowników, rycerzy. W tradycji chrześcijańskiej na przełomie wieku III i IV wprowadzono Święto Narodzenia Syna Bożego, a wkrótce potem Święto Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Uroczyste obchody Narodzenia NMP, jako Matki Bożego Syna wprowadzono w Kościele w VI wieku, a z biegiem czasu pojawiła się tradycja świętowania narodzin dla nieba Świętych i Błogosławionych.

Ks. Prof. tłumaczył, że u podstaw rangi jaką nadajemy Maryi w kulcie Kościoła jest doświadczenie więzi rodzinnych. Jeśli w ludzkich relacjach oddajemy cześć jakiemuś człowiekowi, to wyrazem tego szacunku jest to, że okazujemy szacunek jego bliskim, patrzymy na nich pozytywnie i z miłością. Ks. Królikowski uzasadnił, że jeżeli komuś okazujemy szczerą cześć to jesteśmy zobowiązani do okazywania szacunku i czci jego bliskim.


W liturgii Kościoła jest podobnie. Oddajemy hołd Jezusowi, także Jego Matce – Maryi. Czcząc Matkę Najświętszą nie odwołujemy się tylko do ludzkich względów i zależności. Maryję czcimy dlatego, bo w Niej zostało zapoczątkowane dzieło naszego zbawienia. Ona została Matką naszego Zbawiciela. Ona od początku swojego istnienia została obdarzona szczególną łaską i cieszyła się szczególną Bożą opieką.

Maryja na dar Bożej łaski odpowiada swoją wiarą, pokorą, służbą innym, gotowością dzielenia się i obdarowywania innych. Widzimy Ją u początków Kościoła, gdy wraz z Apostołami modli się o Ducha Świętego, by towarzyszył Kościołowi w pełnieniu jego misji.

Przy okazji dzisiejszego Święta ks. Prof. zwrócił uwagę na dwa filary, na których nasze życie się opiera. Jako wierzący jesteśmy powołani do naśladowania Matki Najświętszej. Czynimy to przez życie w stanie łaski uświęcającej i usilne staranie o umocnienie jej przez spowiedź św., przez uczestnictwo we Mszy św., przez przyjmowanie Komunii św. przez gorliwą wiarę, ofiarność, gotowość do poświęcenia, przez wierne wypełnianie swoich obowiązków. Św. Paweł z dzisiejszego czytania podpowiada nam, że Bóg współdziała z nami we wszystkim dla naszego dobra.


Fakt narodzin Maryi uświadamia nam wagę odpowiednich relacji w rodzinie. Łaska Boża jest nam udzielana w oparciu o to, jak te nasze relacje wyglądają.

Ks. Prof. odniósł się do polityki współczesnego świata, która usiłuje zmarginalizować, a wręcz zniszczyć rodzinę, małżeństwo, zerwać więzi rodzinne,wprowadzić wzajemną wrogość. Widzimy ogromny chaos, który usiłuje się nam narzucić, po to, by człowieka zniewolić, by był ślepo posłuszny władzy i realizował plany narzucone przez nią.

Wspomniał o gorącej debacie nad podręcznikiem „Historia i teraźniejszość”. Jest w nim fragment, w którym podkreślono fundamentalne znaczenie rodziny, wzajemnych relacji, pielęgnowania wartości i odniesienia do Boga w zmierzaniu drogą ku zbawieniu. Dlatego autor, który odważył się skrytykować współczesne tendencje spotkał się z histerycznym atakiem i wrogością.


Obchodzenie Narodzin NMP ma zasadnicze znaczenie, bo pokazuje więzi rodzinne, po to, by zamanifestować znaczenie rodziny. Właśnie w rodzinie narodziło się Zbawienie i w rodzinie to Zbawienie jest nam udzielane.

Ks. Prof. Życzył, abyśmy przyjęli fundamentalne przesłanie:

  1. Tym co tworzy nasze życie jest dar Bożej łaski.
  2. Drugim elementem są więzi rodzinne, wspólnotowe. Na nich to Boże życie może zostać przyjęte i wydać owoce tak jak w przypadku Maryi, która stała się początkiem naszego zbawienia.

Po zakończeniu Mszy św. była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja Eucharystyczna zakończona błogosławieństwem i odśpiewaniem hymnu „My chcemy Boga”.

Piękna pogoda zachęcała do rodzinnych spacerów po Ogrodzie Różańcowym. Nie zabrakło też amatorów pysznych torcików urodzinowych, przygotowanych przez cukiernię „Poezja” oraz jedynych w swoim rodzaju cukierków odpustowych i piernikowych serc. Młodzież obsługiwała stoisko z pamiątkami, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszył się album fotografii „Ogród Różańcowy Zawierzenia Maryi”, wydany na zakończenie dzieła budowy tego niezwykłego miejsca modlitwy i spotkania z Bogiem przez Maryję.