Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 1.10.2022

O Królowo Różańca Świętego
Tak ukochać modlitwę nam daj,
By płynęła z drewnianych paciorków
Boża łaska na polski nasz kraj

Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi poprowadził ks. Mariusz Florek – wikariusz z Okocimia.

Na początku ks. Proboszcz powitał pielgrzymów i parafian. Przypomniał, że uczestnicząc w nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca, wypełniamy prośbę Maryi z Fatimy. Zachęcał, aby różaniec stał się naszą codzienną modlitwą, nie tylko w październiku, ale aby towarzyszył nam stale.


W homilii ks. Mariusz podziękował za świadectwo wiary wyrażone liczną obecnością na nabożeństwie. Podkreślił, że wiara jest największym skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, a najlepszą nauką jest przykład. Gdy dzieci widzą klękających do modlitwy rodziców, gdy razem idą na nabożeństwo do kościoła, gdy wspólnie się modlą, gdy klękają u kratek konfesjonału, na pewno zapamiętają, że na Bogu trzeba budować swoje życie. Nawet, gdyby pobłądziły, będą mieć fundament, do którego potrafią wrócić.

Ks. Mariusz przypomniał słowa Matki Bożej, która w Fatimie prosiła: Odmawiajcie codziennie różaniec. Przytaczając słowa wielkich papieży, kaznodzieja podkreślił, że różaniec jest piękną modlitwą, pełną Bożej łaski. Modlitwą, która prowadzi przez życie Maryi i Jezusa, która uczy pokory i miłości, która pomaga uzyskać wiele łask i przetrwać trudne chwile. Różaniec to streszczenie Ewangelii i głębia życia chrześcijańskiego.

Dziś, gdy w świecie tyle zagrożeń i niepewności, gdy serca wypełnia lęk, pytamy siebie: co jest najważniejsze w moim życiu? Zadajemy sobie pytanie: Jaka jest moja wiara? Jak się modlić? Kaznodzieja odpowiedział na te pytania: Najważniejsza jest nasza relacja z Bogiem, modlitwa, życie zgodne z Bożym prawem.


Ks. Mariusz zachęcał, aby trwać na modlitwie, z tęsknotą wracać do kościoła, aby opiece Maryi zawierzać swoje rodziny i pamiętać o słowach, jakie skierowała do małej Łucji w Fatimie: Nie trać odwagi. Nie opuszczę cię nigdy. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga.

Po zakończeniu Mszy św. z kościoła wyruszyła procesja z lampionami. Na czas procesji przestał padać deszcz, wiatr się uciszył. Główny Celebrans poprowadził różaniec z rozważaniem tajemnic chwalebnych. Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli strażacy, młodzież, matki, ojcowie. Klaudia, Emilka, Kacper i Dominik wcielili się w role dzieci fatimskich i o. Maksymiliana. W ciszy jesiennego wieczoru daleko niosło się echo modlitwy: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna ...

Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski. Po błogosławieństwie ks. Mariusz Florek wyraził uznanie dla wspólnoty parafialnej i Proboszcza za świadectwo żywej wiary i kultu Matki Najświętszej, za piękny Ogród Różańcowy i ducha modlitwy. Podziękował za aktywność religijną młodego pokolenia, za wspaniały przykład młodzieży, którą uczy w brzeskim technikum. Życzył odważnego podążania za Chrystusem i doświadczania na co dzień przemożnej opieki Matki Bożej.