Święto Niepodległości – 11.11.2022

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi Panie…”
C. K. Norwid

Narodowe Święto Niepodległości jednoczy wszystkich wokół tematu: Ojczyzna, Wolność, Niepodległość. Dziś, gdy za miedzą trwa okrutna wojna, jakby bliższe stały się te pojęcia, jakby bardziej wypełniły się treścią.

Koncerty, tematyczne akademie, patriotyczne marsze, historyczne odczyty, konferencje, a przede wszystkim wdzięczna modlitwa za wolną Polskę, wypełniły wolny od pracy dzień mieszkańców miast i wsi.


Piękny, jak na tę porę, dzień listopadowy zgromadził nas przy ołtarzu Pańskim w dziękczynieniu za wolną i niepodległą Ojczyznę. Mszę św. o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla Polski oraz jej obywateli sprawował przy ołtarzu polowym ks. Tadeusz Cetera. Modlitewną wspólnotę tworzyli parafianie gosprzydowscy w pełnym przekroju pokoleniowym oraz przedstawiciele samorządu z panem Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy i Sołtysem Gosprzydowej. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe OSP oraz Szkoły Podstawowej.

Ks. Proboszcz patriotyczne kazanie oparł na motywie z wiersza Cypriana Kamila Norwida „Tęskno mi, Panie”. Przypomniał krwawą historię naszej Ojczyzny i walkę naszych przodków o jej wolność i niepodległość. Zmagania o Polskę prawdziwą, piękną i wielką.


Kaznodzieja zaprosił do refleksji, stawiając pytania: Czy jestem wdzięczny za Ojczyznę? Co dla Niej robię? Czy modlę się Nią? Czy wypraszam u Boga mądrość i roztropność dla sprawujących władzę? Ks. Cetera podkreślił, że tą mądrością na Polskiej ziemi już od ponad 1050 lat jest Chrystusowa Ewangelia, słowo wiary, nadziei i miłości, a jej znakiem jest Chrystusowy krzyż.

Po Mszy Świętej został odśpiewany hymn państwowy, a następnie, przedstawiciele samorządu lokalnego, złożyli wiązanki kwiatów pod Krzyżem Niepodległości. Z Gosprzydowskiej Góry Krzyży zabrzmiała melodia Roty, wykonana na trąbce przez Szymona, ucznia szkoły podstawowej.