Rekolekcje Wielkopostne – 19.03.2023

Modlitwa, post, jałmużna – antidotum na pożądliwości, którymi kusi szatan.

O. Szczepan Hebda CSsR – Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów, Przewodnik grupy Tuchowskiej Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, podjął trud głoszenia rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.

Ks. Rekolekcjonista od pierwszego słowa nawiązał nić porozumienia ze wspólnotą, gdy zapewnił, że z wielką radością przyjechał do Gosprzydowej, w której pracował jego rodak – ks. Edward Szczurek. „Właściwie, to czuję się tu jak u siebie, bo znam tę miejscowość z opowiadań, a zawsze chciałem ją poznać osobiście:)”

Niedzielne nauki rekolekcyjne o. Szczepan oparł na Ewangelii, w której usłyszeliśmy opis kuszenia Jezusa na pustyni. Pustynia jest symbolem naszej słabości, miejscem, gdzie często przegrywamy walkę ze złem.


O. Szczepan zaprosił do refleksji i odpowiedzi na pytanie: Co jest twoją pustynią? Przypomniał, że skutkiem grzechu pierworodnego są trzy pożądliwości: pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota. Te skłonności prowadzą do grzechu. Z pychy żywota powstaje pycha, zazdrość i gniew, z pożądliwości ciała rodzi się obżarstwo, nieczystość i lenistwo, z pożądliwości oczu – chciwość.

Kaznodzieja wskazał przykład Jezusa, który przeciwstawił się szatanowi na pustyni. Pychę, czyli złudne szukanie swojej wartości i wielkości leczy modlitwa, pożądliwość ciała leczy post, a pożądliwość oczu – jałmużna.

O. Misjonarz przypomniał jak wielkim nieszczęściem już w życiu doczesnym człowieka jest grzech. Katastrofą jest, gdy człowiek umiera w grzechu ciężkim, skazując się na wieczne potępienie. Podkreślił, że miłujący Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. Sami podejmujemy decyzje i ponosimy konsekwencje swoich wyborów. Konsekwencją złych wyborów, niezgodnych z Bożym Prawem jest kara ognia piekielnego, czyli rzeczywistość wiecznego odłączenia od Boga. O. Szczepan podkreślił, że obecnie nie mówi się o piekle. Nawet poddaje się w wątpliwość istnienie piekła. A przecież nauczanie Kościoła Katolickiego stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. O. Rekolekcjonista życzył, abyśmy nigdy nie zatracili świadomości, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje decyzje. Abyśmy siły do walki ze złymi skłonnościami szukali w Piśmie Świętym, w modlitwie, w Eucharystii. Abyśmy systematycznie korzystali z sakramentu pokuty.W czasie popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali o. Szczepan mówił o tajemnicy Krzyża.

Chrystus przybity do krzyża jest najbardziej wstrząsającym objawieniem miłości Boga. Przez śmierć na krzyżu Jezus otworzył nam drogę do nieba. Naszym zadaniem jest przyjąć i odpowiedzieć na tę Miłość.

O. Misjonarz przypomniał, że wokół nas jest pełno krzyży. Tych z wizerunkiem Chrystusa, ale też krzyży cierpienia, choroby, samotności, odrzucenia, niezrozumienia… Podkreślił, że uciekanie od krzyża boli najbardziej. Tylko z Chrystusem możemy nieść swój krzyż, bo wtedy cierpienie nabiera głębokiego sensu.

Kaznodzieja wskazał, że z wysokości krzyża otrzymaliśmy Matkę. Ona swoim życiem uczy jak godnie nieść krzyż.

O. Szczepan życzył, abyśmy mieli odwagę patrzeć na krzyż, brać go do ręki i z nim żyć. Krzyż to jest bogactwo. Trzeba nam wracać do tajemnicy krzyża, bo wtedy poznajemy naszego Boga, który jest Miłością.