Niedziela Palmowa – 02.04.2023 r.

Niedziela Palmowa rozpoczęła najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Na początku Eucharystii ks. Proboszcz poświęcił palmy i odczytał fragment Ewangelii, mówiący o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan, entuzjastycznie witany przez zgromadzonych.

Taki też triumfalny charakter miała procesja wokół kościoła. Wzięły w niej udział całe rodziny. I chyba żadna rodzina nie przyszła dziś do kościoła bez palmy. Nad głowami górowały najwyższe, kilkumetrowe – przygotowane z naturalnych materiałów i przyozdobione własnoręcznie wykonanymi kwiatkami z bibuły i z papieru.


Podążając w procesji, przypominamy sobie, że jesteśmy pielgrzymami na tym świecie, a nasza droga zmierza w kierunku wiecznego Jeruzalem.

Po powrocie do kościoła, w liturgii słowa usłyszeliśmy opis Męki Pańskiej. W krótkim odstępie czasu następuje absolutna zmiana nastroju, zachowania tłumu i jego postępowania. Nie zmienia się jednak postawa Zbawiciela. Jezus konsekwentnie realizuje zbawczy plan, mimo przeżywanego lęku, doznawanego cierpienia, aż do śmierci. Bezgraniczna Boża Miłość i przebaczenie niewyczerpane…

Cały Wielki tydzień pozwoli na nowo przeżyć zbawcze wydarzenia, jakie dokonały się w Jerozolimie przed dwoma tysiącami lat.


Tegorocznym obchodom Niedzieli Palmowej, która przypadła w 18 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II towarzyszyła Osoba Świętego. I wielka mobilizacja polskiego narodu, urzeczywistniona w modlitwie, w białych marszach, uroczystych koncertach, wspomnieniach i w wołaniu: My chcemy Boga! Stanowcza postawa wobec krzyczącego zła, niszczącego pomniki, wprowadzającego zamęt w odwieczne prawo Boże i prawo natury, prowadzącego do autodestrukcji i samounicestwienia. Czas przebudzenia i odnowy, o którą wołał Jan Paweł II: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Czas na odrobienie katechezy, jaką głosił nam Ojciec Święty w okresie 27-letniego pontyfikatu – słowem, postawą, pokorą, łagodnością, przylgnięciem do Chrystusowego Krzyża.


Tradycyjnie, po Mszy św. odbył się konkurs palm. Trudny był wybór, bo prace były przygotowane wyjątkowo starannie, a przede wszystkim z zaangażowaniem wszystkich członków rodzin. Wyróżnione zostały rodziny: Lisek, Gajec i Krzeczek, a piękne palmy przyozdobiły naszą świątynię, licznie odwiedzaną w tym dniu przez pielgrzymujących do Lipnicy Murowanej.

Dziękujemy za zaangażowanie i pielęgnowanie tradycji oraz szczerze gratulujemy!