Pielgrzymka z Gnojnika – 04.06.2023

Witaj nam witaj Gosprzydowska Pani...

Czytelne świadectwo wiary dali pielgrzymi z Gnojnika wraz ze swoimi duszpasterzami – ks. Marianem Zapiórem oraz ks. Krzysztofem Wierciochem. W niedzielne popołudnie do Gosprzydowskiego sanktuarium pielgrzymowały całe rodziny. Idąc za krzyżem modlili się, śpiewali, ofiarowali swój trud i swój entuzjazm jako dziękczynienie za Boże błogosławieństwo i jako błaganie w intencjach, które nieśli w sercu.

Kapłani: ks. Marian Zapiór, ks. Krzysztof Wiercioch oraz ks. Tadeusz Cetera sprawowali Najświętszą Ofiarę w intencji wspólnoty parafialnej z Gnojnika – o potrzebne łaski, zgodę w sąsiedztwie i w rodzinach, Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki, oraz o wieczną radość dla zmarłych.


W homilii ks. Tadeusz Cetera mówił o tajemnicy Trójcy Świętej i o Bożej miłości do człowieka. Człowiek się realizuje, rozwija, żyjąc dla innych. Relacja miłości do Boga i do innych ludzi nadaje sens życiu człowieka. Ks. Proboszcz zapraszał, aby pielęgnować we wspólnotach rodzinnych relacje miłości, życzliwości i zrozumienia. Aby dążyć do stworzenia żywej relacji miłości do Boga i do bliźnich. Wtedy w naszych sercach zagości Boży pokój i radość.

Odkrywania Boga w naszym życiu uczy nas Maryja. Ona na modlitwie odkrywała w sercu to czego po ludzku nie mogła zrozumieć.

Ks. T. Cetera życzył, aby tajemnica Trójcy Świętej mobilizowała nas do odkrywania wartości drugiej osoby, do odkrywania Boga, który wciąż jest z nami, pragnie naszej obecności i bliskości.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy pielgrzymi na kolanach obchodzili ołtarz, zanosząc Matce Bożej dziękczynienia i prośby, powierzając Jej opiece całe rodziny.