Uroczystość Bożego Ciała – 08.06.2023

„Oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
Mt 28, 20

Boża obecność wśród nas jest największym darem pozostawionym przez Jezusa. Zgromadzeni wokół Sakramentu Jego obecności wielbimy Go, chwalimy w pieśniach, niesiemy w procesji ulicami wiosek i miast. Wprowadzamy Go w nasze życie codzienne, nasze radości i troski, w życie podlegające nieubłaganie upływowi czasu.

Uroczystość Bożego Ciała jest jednym z najważniejszych świąt. Uczestniczą w nim całe rodziny, bardzo chętnie małe dzieci. Pięknie ubrane sypią kwiatki, recytują wiersze uwielbienia, wraz ze wszystkimi śpiewają pieśni.


Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera. W homilii ks. Proboszcz mówił o tajemnicy obecności Jezusa pośród nas. Bóg jednoczy się z nami w Komunii świętej, pragnie nas przemieniać, rozświetlać ciemności, otworzyć nasz umysł na życie wieczne.

Odnosząc się do słów Ewangelii ks. Proboszcz przypomniał, że dzisiejsze święto to żywa pamiątka odkupieńczej ofiary Chrystusa. Dziś myślą powracamy do Wielkiego Czwartku, a konkretnie do Ostatniej Wieczerzy, która jest dopełnieniem żydowskiej wieczerzy paschalnej i początkiem liturgii eucharystii. Uroczystość Bożego Ciała zachęca do refleksji nad pochodem, pielgrzymką Chrystusa poprzez historię człowieka. W tę historię wplata się również nasze pokolenie, a procesja eucharystyczna jest obrazem naszego życia.


Ks. T. Cetera mówił o świadomym i pełnym uczestnictwie we Mszy św. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze czerpiemy łaski z niewyczerpanego źródła Bożej miłości. Ofiarujemy Bogu swój czas, modlitwę, swoje cierpienia. Uczymy się miłości do bliźnich.

Po Mszy św. ks. Proboszcz poprowadził procesję do czterech ołtarzy. Pielgrzymkę wypełnioną modlitwą, śpiewem, uwielbieniem Boga. Przy każdej stacji usłyszeliśmy Ewangelię, odśpiewaliśmy modlitwę błagalną, kapłan błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn „My chcemy Boga Panno święta”.