Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Nawiedzenie Jasnogórskiego Obrazu
Gosprzydowa 18-19 luty 2001r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem nawiedzin Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji tarnowskiej w parafii Gosprzydowa termin ten przypadł na dni 18-19 lutego 2001 r.

Kościół parafialny w Gosprzydowej można nazwać małym sanktuarium, w którym od dawna czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej. Fakt ten ma znaczny wpływ na życie religijne parafian. Dlatego też mające się odbyć nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie mobilizowało wszystkich do należytego przygotowania się do przeżycia tak wielkiego wydarzenia.

Cała parafia włączyła się do dekoracji trasy przejazdu i kościoła. Na kilka dni przed planowaną datą nawiedzin wejście do gosprzydowskiej świątyni ozdobione zostało pięknym drewnianym różańcem wykonanym własnoręcznie przez jednego z parafian.

Poza zewnętrznym przygotowaniem niezmiernie ważnym było przygotowanie duchowe parafian. I tego właśnie dokonał wspaniały kaznodzieja, nasz Rodak, o. Józef Bakalarz. Przez głoszone nauki rekolekcyjne uświadomił nasze ułomności i podał sposób ich przezwyciężania, bo każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga winien przejść przez życie drogą, która prowadzi do zbawienia. Aby osiągnąć ten cel należy swoje życie zawierzyć Matce Bożej, która jest przewodniczką wiary i którą Jej Syn Jezus Chrystus dał nam jako Matkę.

W zimowej scenerii wiatru i padającego śniegu, na placu przed remizą OSP, licznie zgromadzeni parafianie z ks. Proboszczem, ks. Biskupem Ordynariuszem Wiktorem Skworcem oraz duchowieństwem z dekanatu brzeskiego, przybyłymi specjalnie na tę uroczystość księżmi rodakami i siostrami zakonnymi pochodzącymi z parafii Gosprzydowa, odmawiając różaniec z wielką powagą oczekiwali na przyjazd samochodu "kaplicy" wiozącego Jasnogórski Obraz.

Po powitaniu przez Proboszcza poszczególne stany przeniosły Cudownego Gościa do kościoła. Podczas tej procesji strażacka orkiestra grała pieśni maryjne.

W słowach powitania Ks. Proboszcza, dzieci, młodzieży i rodziców dominowała radość, pokora i prośby, aby godziny spędzone na modlitwie w obecności Maryi w Jasnogórskim Obrazie zaowocowały wzrostem wiary i miłości w rodzinach i całej wspólnocie parafialnej.

Mszę św. przy współudziale zebranych kapłanów celebrował ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. W wygłoszonej homilii podkreślił, że Maryja przybyła do nas z posługą matki i to niezwykłe spotkanie powinno nas odmienić. Zwrócił uwagę, że w trudnych dla naszej Ojczyzny czasach naród polski zawsze zwracał się do Niej o pomoc. Oto słowa Biskupa:

W roku 1957 delegacja komunistów pojechała do Komańczy, do internowanego wówczas Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prosząc go, aby pracował nad przywróceniem ładu moralnego w ojczyźnie. I w roku 1957 Kardynał Stefan Wyszyński zabrał ze sobą 2 kopie Obrazu Jasnogórskiego, wsiadł do pociągu relacji Warszawa - Rzym, przybył do Ojca św. aby je poświęcił. Jedną kopię zostawił w Rzymie, a z drugą wrócił do Polski. Ten właśnie obraz jest dzisiaj wśród was, nawiedza parafię Gosprzydowa...

O godzinie 21 odbył się apel Jasnogórski, który prowadził kustosz Jasnogórskiego Sanktuarium. O godzinie 24 uroczystą Pasterkę celebrowali księża rodacy. Przez całą dobę kościół nie pustoszał, można było zauważyć, że ludzie wpatrzeni w oblicze Matki Bożej, tak wiele mieli jej do powiedzenia...

Na zakończenie nawiedzenia w czasie odprawianej mszy św. Ojciec Józef Bakalarz dokonał jakby podsumowania przeżytych z Maryją Jasnogórską godzin. Zwrócił uwagę na to czego Matka Najświętsza oczekuje po tym spotkaniu. Oczekuje od nas miłości wzajemnej i głębokiej wiary, którą mamy wnieść w nowe tysiąclecie.

Pożegnaliśmy Maryję w Jej Jasnogórskim Obrazie, nie pożegnaliśmy się z Nią, Ona pozostała w naszych sercach, aby nadal przybliżać nas do Boga.

Stanisława Maciejak