Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła oraz obrazów Matki Bożej.

26 maja obchodziliśmy w parafii podniosłą uroczystość poświęcenia odnowionego wnętrza naszego kościoła i obrazów Matki Bożej. Ceremonii przewodniczył ks. bp ordynariusz Wiktor Skworc.

W tym dniu do naszej świątyni licznie przybyli kapłani z dekanatu brzeskiego z ks.dziekanem Józefem Drabikiem na czele, kapłani rodacy: Ojcowie Józef, Jerzy i Roman Bakalarze, ks. Marek Prus, ks. Piotr Pasek, a także ks. prof. Stefan Ryłko z Krakowa i ks. prałat Władysław Bielatowicz z Tarnowa. Wraz z wszystkimi kapłanami Najświętszą Ofiarę sprawowali również gosprzydowscy księża: ks. proboszcz Krzysztof Klimczak, ks. Edward Szczurek i ks. Edward Włodarczyk.

Na uroczystość licznie przybyli parafianie i pielgrzymi z sąsiednich miejscowości. Przyjechali też czciciele Matki Bożej Gosprzydowskiej z odleglejszych miejsc - Brzeska, Tarnowa, Krakowa.

Po uroczystym wprowadzeniu do kościoła, przy pieśni "o Maryjo witam Cię" nastąpiło odsłonięcie łaskami słynącego obrazu Matki Bożej. Następnie słowa powitania skierował do ks. Biskupa przedstawiciel Rady Parafialnej Paweł Prus. Z kolei ks. Proboszcz przywitał ks. Biskupa i wszystkich zgromadzonych na uroczystości oraz przypomniał historię remontów prowadzonych na obiektach parafialnych (kościele i dzwonnicy) od roku 2002. Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność za przeprowadzone dzieło remontów - wszystkim zaangażowanym w realizowane zadania. Słowa wdzięczności i uznania skierował pod adresem swojego poprzednika ks. Tadeusza Świderskiego i członków Społecznego Komitetu Renowacji za zapoczątkowanie i prowadzenie wielkiego zadania, którego uwieńczenie dziś świętujemy. Poprosił ks. Biskupa o błogosławieństwo i modlitwę.

Potem nastąpiło poświęcenie odnowionej świątyni. Ks. Biskup pobłogosławił wodę, którą następnie pokropił wodą ściany kościoła, ołtarze, obrazy oraz wszystkich wiernych zebranych w świątyni. Po ceremonii poświęcenia rozpoczęła się Msza św.

W homilii ks. Biskup najpierw podziękował za zaproszenie do tej pięknej, odnowionej świątyni. Zaznaczył, że jest to miejsce święte - miejsce spotkania z Bogiem, z Jego przykazaniami, z Matką Jezusa Chrystusa. To miejsce uświęcone przez wieki modlitwą przodków, ich życiem. Teraz, w tym łańcuchu pokoleń, my przeżywamy nasz czas, dany nam przez Boga jako zadanie. Ten czas mamy zapełnić po Bożemu. Najpierw poprzez przyjęcie tej prawdy, że Jezus jest Synem Bożym. Udowodnić, że znamy Boga, możemy poprzez świadectwo naszego życia zgodnego z Bożymi przykazaniami, życia, które ma swoje źródło w sakramentach: Chrztu św. Bierzmowania, Eucharystii. Codzienna wierność Bożej nauce to jest konieczny warunek, aby osiągnąć zbawienie. Nie można być katolikiem "deklaratywnym", tzn. przyznawać się do przynależności do kościoła powszechnego, a żyć tak jakby Boga nie było.

W 10 rocznicę wizyty Ojca św. Jana Pawła Wielkiego w Starym Sączu, wracamy myślą do tych dni. Wielu z nas było wtedy na błoniach Starosądeckich. Tam Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: "Uczyńcie Nowe Tysiąclecie erą świętych, to znaczy ludzi żyjących zgodnie z Ewangelią. Każdy człowiek jest powołany do świętości. Każdy powinien prowadzić moralnie dobre życie. Wiara, która traci kontakt z życiem staje się martwa, a życie nijakie. Powinniśmy się troszczyć o to, aby nasze życie wynikało z wiary, aby było jej potwierdzeniem. Tego potrzebuje młode pokolenie. Nie chce pustych słów i pouczeń. Chce dobrego przykładu. Chce spotykać i doświadczać świadków, którzy tak żyją jak wierzą i mówią.

Ks. Biskup podkreślił, że w Gosprzydowej mamy Świadka wyjątkowego - Maryję, która od wieków króluje w tej świątyni. Maryja cały czas mówiła Bogu: "Niech się tak stanie". Nawet wtedy, gdy wydawało się, że nadzieja umarła - pod krzyżem swojego Syna. Trwała później z młodym Kościołem i do tej pory towarzyszy nam w drodze do życia wiecznego.

"Uczyńcie co wam Syn powie" - te słowa Maryja urzeczywistniała w swoim życiu. I my mamy realizować to wezwanie w naszym życiu. Jest ono bardziej słyszalne tam, gdzie są wizerunki łaskami słynące. Ks. Biskup przypomniał, że w gosprzydowskim sanktuarium wpatrujemy się w zasmuconą twarz Maryi i Jej Syna. Maryja w wizerunku znajdującym się w gosprzydowskim kościele płacze. Smuci się, bo umiera człowiek, czy tylko fizycznie? Maryja płacze gdy człowiek umiera duchowo. Ks. Biskup przypomniał, że historia objawień Maryjnych zna Maryję płaczącą. Wymienił sanktuaria w La Salette, Syrakuzach, Lublinie. Podkreślił, że łzy Maryi są łzami wyrzutu, upomnienia, ale nade wszystko łzami miłości. Nieraz bezradnej miłości, która nie potrafi przekonać, przemóc, do końca zmienić.

Ks. Biskup wskazał na prześladowany kościół w Chinach. Przypomniał, że z woli papieża, 24 maja w święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych cały kościół katolicki modli się w intencji chrześcijan prześladowanych w Chinach. Maryja płacze i działa. Można powiedzieć, że spełnia się przepowiednia Jana Pawła II mówiąca, że Trzecie Tysiąclecie będzie czasem nawrócenia Azji. Mimo trudności dynamicznie rośnie kościół w Korei Południowej i w Chinach. Tu kaznodzieja zachęcił do duchowego przekraczania granic, do obejmowania modlitwą ludzi na innych kontynentach. Maryja prosi nas o miłość. Ona oznacza, że znamy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Człowiek, który kocha, naśladuje Jezusa. Wypełnia największe i najważniejsze przykazanie: miłości Boga i bliźniego.

Ks. Biskup zakończył homilię wezwaniem: "Matko zatroskana o życie swych dzieci, Matko żyjących, Matko płaczących, módl się za nami"

Na ołtarzu ofiarnym przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas złożyli chleb - symbol miłości i troski o potrzebujących; przedstawiciele młodzieży przynieśli kwiaty - symbol wdzięczności za dar poświęcenia odnowionego wnętrza kościoła i obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej; Liturgiczna Służba Ołtarza - chleb i wino - symbol Bożego błogosławieństwa i pracy rąk ludzkich, które przemienione w Ciało i Krew Chrystusa umocnią nas na drodze do życia wiecznego.

Na zakończenie Liturgii Eucharystycznej ks. Biskup, w ramach "ogłoszeń parafialnych" jeszcze raz podziękował za wspólne działanie i współdziałanie - księdzu Proboszczowi, Społecznemu Komitetowi Renowacji, który dziś oficjalnie zakończył swoją działalność, wszystkim ofiarodawcom i zaangażowanym w prace przy kościele. Podkreślił, że renowacja, odnawianie parafii nigdy się nie kończy. Ustawicznie trwa odnowa duchowa człowieka i całej wspólnoty. Życzył ks. Biskup wytrwałości w modlitwie i nieustannej renowacji duchowej całej parafialnej wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła powszechnego.

Po błogosławieństwie, czciciele Maryi, zachęceni przez ks. Proboszcza udali się w pielgrzymce na kolanach za ołtarz, aby oddać hołd swojej Matce, złożyć u Jej stóp swoje troski i podziękować za obecność w tym sanktuarium. Tej niezwykłej modlitwie towarzyszył nastrój wzruszenia, spotęgowany dyskretnym akompaniamentem melodii: "Ave Maria", oraz utworów: "Aria na strunie G" J. S. Bacha oraz "Poemat" Z. Fibicha. Utwory na skrzypcach wykonała Karolina Curyło, uczennica klasy trzeciej muzycznego gimnazjum w Krakowie, wywodząca się z Gosprzydowskich korzeni - córka Janiny z domu Malaga.

Po zakończeniu Eucharystii zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka na posiłek. Podczas tego spotkania padły słowa podziękowania i uznania. Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Eugeniusz Stochel oraz Skarbnik Komitetu Maria Kurek zostali wyróżnieni srebrną odznaką "za opiekę nad zabytkami", przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz fragmentów nagrań video z tej wyjątkowej uroczystości.