Proboszczowie pracujący w naszej parafii

Pierwszym proboszczem parafii, o którym wspominają doumenty był niejaki Stefan. Według "Monumenta Poloniae Viticana" w roku 1325 płacił on papieżowi "świętopietrze" w wysokości 2 scal i 20 denarów.

Następne lata, aż do roku 1677 giną w mroku dziejów. Brak jest ksiąg metrykalnych oraz spisu duszpasterzy z tego okresu. Z Księgi Pamiątkowej wiadomo jedynie, że przez pewien okres gosprzydowski kościół był oddany w ręce Arian przez Sebastiana Wielogłowskiego.

Pierwszym proboszczem, o którym wspominają zachowane do dziś księgi metrykalne chrztów parafii Gosprzydowa jest ks. Gaspary Kłoszowicz, określany jako "curatus Gosprzydoviensis". Prawdopodobnie pełnił funkcję proboszcza w latach 1682 -1684. Zmarł 12 czerwca 1684 roku, w wieku 70 lat.

Następnym proboszczem był ks. Maciej Jantkiewicz, który duszpasterzował parafii w latach 1684-1710. Ks. Jantkiewicz pochodził z Łącka. W czasie jego posługi duszpasterskiej, z fundacji rodziny Wielogłowskich, wybudowano kościół, który służy parafianom do dnia dzisiejszego. Zmarł 21 listopada 1710 roku, przeżywszy 60 lat.

W latach 1692-1726 pracował również w naszej parafii ks. Grzegorz Jan Gordziński. Początkowo był komendariuszem parafii. Na przełomie lat 1705-1706 przez krótki ores czasu sprawował dodatkowo obowiązki duszpasterskie w Gnojniku, gdzie został zamianowany administratorem "ad interim". Po śmierci ks. Wacława Jantkiewicza, t.j. od roku 1710 urzedował sam w parafii, korzystając w tym czasie z pomocy proboszcza gnojnickiego ks. Kazimierza Adamkiewicza. Od stycznia 1713 roku posiadał tytuł Wikariusza Parafii Gosprzydowa. W okresie od roku 1717 do 1722 ponownie sprawował dodatkowe obowiązki duszpasterskie w Gnojniku jako komendariusz.
Ks. Grzegorz Jan Gordziński pracował w Gosprzydowej do 16 kwietnia 1726 tj. do swojej śmierci. Przeżył lat 70.

Kolejnym kapłanem pracującym w tamtych latach w Gosprzydowej był ks. Jan Zarzecki - doktor folozofii. Czas jego posługi duszpasterkiej w naszej parafii przypada na lata 1717-1732. Jednocześnie był proboszczem parafii w Gnojniku. Zmarł w roku 1732, pochowany został prawdopodobnie w Gosprzydowej.

W latach 1732-1789 gosprzydowską parafią kierowali:

Następne lata (1828-1833) to okres, kiedy nasza parafia nie miała własnego proboszcza. Za zgodą władz kościelnych kościołem administrował ówczesny proboszcz gnojnicki, ks. Stanisław Oleaczek.

Począwszy od roku 1833 parafia ma już nieprzerwanie własnego proboszcza. W kolejnych latach gosprzydowską społecznością parafialną kierowali:

W maju 1949 roku proboszczem naszej parafii został ks. Stanisław Kłósek - kapłan "wielkiej zacności", restaurator kościoła. Człowiek słabego zdrowia, ale silny duchem. Niejednokrotnie karany przez ówczesne władze komunistyczne za nieugiętą postawę i wierność w głoszeniu Słowa Bożego. Zmarł 18.IX.1971 i pochowany został na cmentarzu w Gosprzydowej.

W okresach choroby ks. Stanisława Kłóska zastępował spokrewniony z Nim ks. Stanisław Kłósek (bratanek), który w naszej parafii pełnił obowiązki wikarego. Chociaż nie był naszym proboszczem wspominamy go w tym miejscu, ponieważ dał się poznać jako kapłan szczerze oddany gosprzydowskiej społeczności.

W latach 1971-2000 proboszczem parafii był ks. Edward Szczurek, znakomity kaznodzieja, wielki czciciel Chrystusa Króla Wszechświata.

W latach 2000-2008 proboszczem Gosprzydowej był ks. Tadeusz Świderski. Prawie dokładnie w pół roku po objęciu probostwa przeprowadził parafię przez ważne wydarzenie jakim było Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie. Był także głównym inicjatorem gruntownego remontu świątyni oraz sąsiadującej z nią dzwonnicy.

Kolejnym proboszczem był Ks. Krzysztof Klimczak (2008-2015). Objęcie parafii przez ks. Krzysztofa miało miejsce w dniu 07.09.2008 podczas uroczystości odpustowej ku czci Narodzenia NMP [zobacz: Uroczystość odpustowa w Gosprzydowej]. Pożegnanie miało miejsce 2 sierpnia 2015 roku [zobacz: Pożegnanie Proboszcza ks. Krzysztofa Klimczaka]. Obecnie ks. Krzysztof Klimczak jest proboszczem administratorem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku

Od sierpnia 2015 roku proboszczem gosprzydowskiej parafii jest Ks. Janusz Skrzypek.