Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie Finansowe Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej
za rok 2005.

Minął trzeci już rok działalności naszego komitetu.

Rok, który przyniósł kolejne efekty zaangażowania wielu parafian i ludzi dobrej woli, we wspólne dzieło odnawiania gosprzydowskiej świątyni i jej otoczenia.

Z początkiem marca Społeczny Komitet Renowacji Kościoła odpowiada pozytywnie na propozycje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie by skompletować wniosek do Ministerstwa Kultury i zgłosić Kościół Parafialny wraz z otoczeniem do konkursu Zabytek Zadbany. Nieoczekiwany ale jakże miły efekt - nasza świątynia została uznana przez Komisję za najlepiej zadbany zabytek w Małopolsce. W ten niezwykły sposób został uhonorowany trud i wysiłek całej wspólnoty parafialnej, rodaków rozsianych po różnych zakątkach ziemi oraz wielu ludzi dobrej woli. To widoczny znak, że ten trud i wysiłek został doceniony i zauważony przez innych. Pamiątkowy dyplom i emblemat wiszą w przedsionku gosprzydowskiej świątyni, a każdy z ofiarodawców patrząc na nie może czuć osobistą satysfakcję, że w dziele tym ma swój udział.

W ślad za tym wyróżnieniem Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zaopiniował pozytywnie złożony wcześniej wniosek parafii i przyznał dotację na dofinansowanie konserwacji polichromii w kościele. Dotacja ta jest ściśle uwarunkowana od wkładu własnego parafii, który musi stanowić więcej niż 50 % kosztów.

Po żmudnych poszukiwaniach wykonawcy tych prac i uzyskaniu stosownego pozwolenia z początkiem września do Kościoła wkroczyła ekipa konserwatorska by rozpocząć I etap prac przy odnowieniu i konserwacji polichromii kościoła, tj. odnowienia polichromii prezbiterium.

Prace te, prowadzone pod ścisłą kontrolą konserwatorską zostały zakończone w połowie listopada. Koszt ich wyniósł 40.000 zł z czego podatek 6247 zł. W kwocie tej mieści się również odnowienie zakrystii i koszty rzeczoznawcy, które w całości poniósł wykonawca.

Wraz z prowadzonymi pracami konserwatorskimi wykonano ocieplenie strychu kościoła. Na całej powierzchni strychu położono nową warstwę wełny mineralnej oraz zakonserwowano wszystkie elementy więźby dachowej.

W związku z prowadzonymi pracami niezbędnym było zgromadzenie materiału tj. stempli i desek na wykonanie rusztowania. Stemple zostały zakupione od Komitetu budowy kościoła w Rajbrocie a deski przetarte z ofiarowanego przez parafian drzewa.

W roku minionym wykonano także nową bramę wejściową do kościoła oraz zniwelowano i uporządkowano plac przykościelny i posiano trawę.

Z początkiem roku 2005 Komitet aktywnie włączył się w podjętą przez OSP inicjatywę ufundowania i zainstalowania trzeciego dzwonu do dzwonnicy parafialnej. Wszystkie wpłaty od fundatorów i ofiarodawców a przeznaczone na dzwon zostały przekazane Zarządowi OSP.

Dzwon Florian został uroczyście poświęcony przez Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Złożone ofiary pokryły w całości koszty zainstalowania dzwonu oraz pozwoliły na zakup wykaszarki , która została przekazana gospodarzowi cmentarza dla usprawnienia pracy na cmentarzu. Zarząd OSP szczegółowo rozliczył się ze złożonych na ten cel ofiar z ofiarodawcami.

W imieniu komitetu dziękujemy strażakom za podjęcie tak pięknej inicjatywy ufundowania dzwonu w 80 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosprzydowej. Zaś w sercach strażaków pozostaje wdzięczna pamięć dla wszystkich fundatorów i ofiarodawców, którzy dopomogli by podjęte przez nich dzieło zostało zrealizowane.

Analizując miniony rok pod względem finansowym podaję:

Razem: 39.584,16

Wpłat dokonało 113 rodzin ze 100 numerów domu.

Na listę ofiarodawców spoza parafii wpisało się 13 rodzin oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Tarnowie.

W 2005 rok wkroczyliśmy z zapasem środków finansowych w kwocie 40.333,07 zł.
Łączne obroty roku wyniosły 79.917, 23 zł
Wydatkowano łącznie kwotę: 49.047 zł
Z czego 40.000 zł koszty prac malarskich w tym podatek 6.247 zł

Inne wydatki takie jak:

i inne drobne wydatki wyniosły łącznie 9.047 zł

Niewymierny pozostaje koszt wniesionej robocizny zarówno przy pracach ociepleniowych i konserwacyjnych strychu, pracach przy niwelacji terenu, przygotowywaniu posiłków i wielu innych.

W związku z powyższym pragniemy serdecznie podziękować Ks. Proboszczowi za akceptację podejmowanych przez komitet inicjatyw, członkom komitetu za zaangażowanie i współpracę w zakresie koordynowania podejmowanych prac a szczególnie wszystkim parafianom, i ofiarodawcom spoza parafii, którzy wspierali nas finansowo bądź w jakikolwiek sposób uczestniczyli w dziele odnowy kościoła. Dziękujemy ofiarodawcom drzewa, dzięki którym uniknięto dodatkowych kosztów zakupu desek na rusztowanie.

Za każdy grosz, za trud i poświęcony czas i każde dobre słowo - Bóg zapłać.

Aktualnie na koncie zostaje 30.870 zł.

Wczesną wiosną planuje się rozpoczęcie II etapu odnawiania polichromii kościoła. Wierzymy, że dzięki dalszej ofiarności wielu parafian dzieło to zostanie zrealizowane w całości.

Komitet ze swej strony zapewnia że poczyni dalsze starania w celu pozyskiwania środków budżetowych ze wszystkich możliwych źródeł.

Wierzymy, że Matka Boska Gosprzydowska otacza nieustanną opieką Wszystkich , którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do dzieła odnowy parafialnej świątyni.

Bycie laureatem konkursu zobowiązuje nas do dalszych zadań i troski o mieszkanie Naszej Gosprzydowskiej Matki.

Liczymy na dalszą akceptację i współpracę w zakresie podejmowanych w bieżącym roku prac.

Maria Kurek - Skarbnik
Eugeniusz Stochel - Przewodniczący