Remont kościoła i dzwonnicy

W roku 2002 na prośbę nowego proboszcza naszej parafii grupa ekspertów dokonała oględzin kościoła oraz sąsiadującej z nim zabytkowej dzwonnicy. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz stwierdzono, że oba obiekty wymagają przeprowadzenia niezwłocznego remontu.

Wsród inwestycji, jakie wskazała grupa ekspertów znalazły się między innymi: całkowita wymiana gontowego pokrycia świątyni, wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i remont organów.

Najtrudniejszym przedsięwzięciem będzie jednak demontaż oraz przesunięcie zabytkowej dzwonnicy. Bliskie sąsiedztwo drogi powiatowej powoduje bowiem systematyczne podtapianie drewnianej konstrukcji w czasie opadów atmosferycznych. Zgodnie z planami dzwonnica zostanie przesunięta o kilka metrów w stronę kościoła.

Eksperci wycenili wymienione prace na kwotę około 400 tys. złotych. Jak na parafię, liczącą niespełna 1000 dusz jest to kwota ogromna.

Na początku czerwca 2003 r. ekipa remontowa
przystąpiła do wymiany gontowego dachu.

Parafianie nie zrazili się jednak wyliczeniami ekspertów. Pierwszym krokiem w kierunku ratowania zabytków Gosprzydowej było powołanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła oraz założenie specjalnego konta bankowego w celu gromadzenia środków finansowych.

Pierwsze efekty zaskoczyły wszystkich: po upływie niespełna kilku miesięcy od podjęcia inicjatywy parafia wspólnymi siłami zgromadziła około 53 m3 drzewa. Miejscowi stolarze wykonali również we własnym zakresie gonty.
Niektorzy parafianie przy okazji musieli się przekwalifikować i uzupełniać wiedzę (konieczne były m.in. wyjazdy szkoleniowe do Zakopanego, celem zapoznania się z technologią wytwarzania oraz impregnowania gontów).

Na apel Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła o składanie ofiar pieniężnych odpowiedzieli parafianie gosprzydowscy, a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz rodacy, którzy czują się związani z rodzinną parafią, choć w niej obecnie nie zamieszkują.

Dzięki temu w pierwszych dniach czerwca 2003 roku parafia mogła przystąpić do wymiany gontowego dachu gosprzydowskiej świątyni. Towarzyszliśmy ekipie remontowej z aparatem fotograficznym od pierwszego dnia remontu. Fotoreportaż z przebiegu prac zamieszczamy na stronie: Remont kościoła w fotografii.

Remont gontowego dachu kościoła to tylko jedno z przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w roku 2003. Szczegółowy opis wszystkich podjętych oraz zrealizowanych w 2003 roku zadań zawarto w sprawozdaniu finansowym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.

19 kwietnia 2004 roku firma Tadeusza Lasoty przystąpiła do demontażu oraz przestawienia w nowe miejsce XVII wiecznej dzwonnicy. Podobnie jak w przypadku remontu kościoła - nad całością prac czuwał Przewodniczący Komitetu Renowacji Kościoła - Eugeniusz Stochel. Gosprzydowscy parafianie czynnie uczestniczyli w pracach pomocniczo - porządkowych. Przy sprzyjającej pogodzie prace posuwały się szybko do przodu. Demontaż dzwonnicy trwał niespełna dwa dni. Następnie przystąpiono do odtworzenia całej konstrukcji w nowym położeniu przesuniętym o kilka metrów w stronę kościoła.

W dniu 28 kwietnia na placu przykościelnym stanęła konstrukcja nowej dzwonnicy. Z pietyzmem zadbano o wierne odtworzenie kształtu i wymiarów poprzedniej budowli. Prace przy przestawieniu dzwonnicy trwaly prawie miesiąc i zakończyły się 14 maja 2004. Przy okazji zainstalowane zostało specjalne urządzenie pozwalające na automatyczne uruchamianie dzwonów o określonej godzinie

Więcej szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia zawarto w sprawozdaniu Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła. Fotografie dokumentujące przebieg realizowanych prac zamieszczamy na stronie Remont dzwonnicy w fotografii.

Remont dzwonnicy nie był jedyną inicjatywą podjętą w roku 2004. Z innych prac przeprowadzonych w tym roku warto wymienić:

Podsumowanie wszystkich prac przeprowadzonych w roku 2004 zawarto w rocznym sprawozdaniu finansowym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.

Pierwszy kwartał 2005 roku przyniósł dla parafii niezwykłe wyrożnienie. Nasza pięknie odnowiona świątynia zdobywa tytuł najbardziej zadbanego zabytku Małopolski.

W ślad za tym wyróżnieniem Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przyznał parafii dotację na dofinansowanie konserwacji polichromii w kościele. Dzieki temu możliwe było sfinalizowanie i przeprowadzenie renowacji ścian prezbiterium.

Odnowione prezbiterium zachwyca pięknem i kolorystyką, czego dowodem niech będzie zamieszczona na naszych stronach galeria fotografii autorstwa O. Jerzego Bakalarza OP: Odnowiona polichromia.

To najważniejsza, ale nie jedyna inicjatywa, jaką udało się z realizować w roku 2005. Z innych prac warto wymienić:

Bliższe szczegóły dotyczące prac przeprowadzonych w roku 2005 zawarto w sprawozdaniu rocznym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.

Równie pracowity był rok 2006. Prace remontowe koncentrowały się tym razem głównie wewnątrz światyni. W pierwszej połowie roku odnowiono Ołtarz Serca Jezusowego a jesienią przystąpiono do renowacji Ołtarza Ukrzyżowania Pańskiego.

Prace renowacyjne sfinansowane zostały z wkładów własnych parafian, z ofiar osób spoza parafii jak również z dotacji otrzymanej z Fundacji "Polska Wieś" oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Podsumowanie wszystkich prac przeprowadzonych w roku 2006 zawarto w rocznym sprawozdaniu finansowym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.

W pierwszych miesiącach 2007 roku zakończony został remont Ołtarza Ukrzyżowania Pańskiego. A nastepnie podjęte zostały starania celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na renowację głównego ołtarza gosprzydowskiej świątyni. Pozwolenia takie udalo się uzyskać we wrześniu 2007 roku i niezwłocznie przystąpiono do prac konserwatorkich. Remont ołtarza potrwa dwa lata.

Szczegółowy opis prac podjętych w roku 2007 oraz poniesionych kosztów zawarto w sprawozdaniu finansowym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła za rok 2007.

W roku 2008 prowadzone były prace przy ołtarzu głównym. Zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim i pozwoleniem, prace te rozłożone są na dwa lata i mają być zakończone do końca września 2009r. Etap prac przewidziany na 2008 r. został przez komisję konserwatorską odebrany w dniu 01.12.2008r. Równocześnie trwały prace konserwatorskie przy obrazie Matki Bożej Gosprzydowskiej.

Na cmentarzu parafialnym została zamontowana i zakonserwowana nowa brama wejściowa. Wzdłuż drogi posadzony został żywopłot oraz tuje od parceli Pana Rudnickiego.

Więcej szczegółow na temat prac przeprowadzonych w roku 2008 zawarto w sprawozdaniu rocznym Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.

W roku 2009 zakończono renowację ołtarza głównego, oraz zainstalowano w nim pieknie odnowione obrazy Matki Bożej Gosprzydowskiej. Przeprowadzona została także renowacja ambony.

Zwieńczeniem prac remontowych była uroczystość poświęcenia wnętrza świątyni oraz obrazów, która miała miejsce 26 maja 2009 roku. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Wiktor Skworc.

Tym samym zakończone zostały, trwające prawie 7 lat prace remontowe przy gosprzydowskiej świątyni. Podczas uroczystości poświęcenia świątyni nastąpiło samorozwiązanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła. Członkowie Komitetu zostali włączeni w skład Rady Parafialnej, aby dalej wspierać działania ks. Proboszcza w jego pracy duszpasterskiej.

Omówienie całości prac remontowych przeprowadzonych w latach 2002-2009 zawarto w podsumowaniu działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła.