Peregrynacja Obrazu
Matki Boskiej Gosprzydowskiej
Pocieszycielki Umierających

09.09.2012 - 27.05.2013

Od początku istnienia Kościoła Katolickiego na naszych ziemiach, polska religijność nosi w sobie charakterystyczny rys Maryjny. Polska duchowość maryjna to nie tyko wielki dar jaki otrzymaliśmy od Bożej Opatrzności, lecz także wielkie zobowiązanie i zadanie jakie staje przed nami dzisiaj gdy podejmujemy troskę o przyszłość oblicza Kościoła jako naszego domu.

W tę świadomość troski o przyszłość Kościoła wpisuje się też nasza parafia Gosprzydowska, która była wieków zawsze świadoma obecności Maryi w życiu religijnym.

W duchu pogłębienia wiary, szerzenia kultu maryjnego, a także troski o przyszłość Kościoła, podejmujemy w tym roku peregrynację obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej - Pocieszycielki Umierających po domach naszej parafii, w celu pogłębienia maryjnej duchowości, a także związania naszego życia rodzinnego z Maryją - Matką Bożą Gosprzydowską.

Kopia Obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej rozpocznie wędrówkę po domach naszej parafii od Odpustu parafialnego ku Jej czci (tj. od 9 września). Obraz będzie przekazywany codziennie z domu do domu w godzinach wieczornych. W spotkaniu z Matką Bożą uczestniczy cała rodzina - niech to będzie dla domowników czas modlitwy, refleksji oraz odnowienia życia religijnego w rodzinie, a także czas pojednania rodzinnego i sąsiedzkiego. Rodzina, która będzie przyjmowała obraz, niech w tygodniu spotkania z Matką Bożą uczestniczy na mszy świętej, modląc się za siebie, przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej.

Zachęcam także do osobistych postanowień i zobowiązań, jako duchowych darów dla Matki Bożej. Proszę także chorych, aby swoje cierpienia ofiarowali w intencji dobrego przygotowania się rodzin naszej parafii do spotkania z Matką Bożą, a także o duchowe owoce tej Peregrynacji w życiu naszej parafii.

Pamiątką po spotkaniu z Matką Bożą będzie kopia obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej, która pozostanie w naszych domach.

W celu duchowego przygotowania się do spotkania z Matką Bożą - począwszy od maja w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez pięć kolejnych sobót o godz. 20.00 będzie czuwanie modlitewne połączone ze Mszą św. oraz okolicznościowym kazaniem, a zakończone będzie Apelem Maryjnym - na które serdecznie zapraszam. Chciejmy na te czuwania modlitewne przygotowywać prośby i podziękowania do Matki Bożej i składać je do skrzynki próśb i podziękowań w przedsionku kościoła.

Ks. ProboszczWielka Nowenna przed peregrynacją obrazu Matki Bożej


Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Gosprzydowskiej

Idea peregrynacji Matki Bożej ma swoje zakorzenienie w Piśmie św., gdy Maryja nawiedza św. Elżbietę niosąc jej Jezusa. Celem peregrynacji jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych i zaangażowania w życie wspólnoty eklezjalnej.

Kopia Obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej rozpoczęła wędrówkę po domach naszej parafii od Odpustu parafialnego ku Jej czci (tj. od 9 września).

Peregrynacja Obrazu rozpoczęła się w kierunku osiedla wieś od kościoła. Obraz był przekazywany codziennie z domu do domu w godzinach wieczornych. Razem z Obrazem wędrował: różaniec, błogosławieństwo Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, modlitewnik (zawierający modlitwy, które zostały ułożone na konkurs maryjny) oraz kronika (którą rodziny goszczące Matkę Boże w domu - uzupełniały: modlitwami, postanowieniami, ja również innymi elementami dekoracyjnymi).

W spotkaniu z Matką Bożą uczestniczyły całe rodziny - był to dla domowników czas modlitwy, refleksji oraz odnowienia życia religijnego w rodzinie, a także czas pojednania rodzinnego i sąsiedzkiego. Rodzina, która przyjmowała obraz, starała się w tygodniu spotkania z Matką Bożą uczestniczyć na mszy świętej, modląc się za siebie, za rodzinę, sąsiadów, przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej.

Pamiątką po spotkaniu z Matką Bożą były kopie obrazu MB Gosprzydowskiej, która pozostały w naszych domach.