Zakończenie peregrynacji obrazu MB Gosprzydowskiej - 27.05.2013

Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam ...

W poniedziałkowe popołudnie 27 maja o godz. 17.00 zabrzmiały wszystkie dzwony. W procesji, z plebanii do kościoła, został przeniesiony wizerunek Matki Bożej Gosprzydowskiej, który przez ostatnie miesiące wędrował po parafii z domu do domu.

W tym wyjątkowym dniu do gosprzydowskiego sanktuarium przybył ks. biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. Przyjechali kapłani rodacy: Ojcowie Józef, Jerzy, Roman Bakalarze, ks. Michał Machał oraz ks. Piotr Pasek. Obecni byli także kapłani z sąsiednich parafii z dekanatu brzeskiego z ks. dziekanem Józefem Drabikiem, a także ks. prałat Władysław Bielatowicz z Tarnowa.

Po przybyciu do kościoła i ustawieniu obrazu na specjalnie przygotowanym miejscu, ks. proboszcz Krzysztof Klimczak powitał Matkę Bożą. Przedstawił życie Maryi, związane z życiem Jezusa, Jej ciche i wierne towarzyszenie Synowi od narodzenia po śmierć na krzyżu. Powierzając Maryi wspólnotę parafialną, prosił o wstawiennictwo u Boga.

Na początku Mszy św. ks. Proboszcz powitał ks. biskupa i przedstawił historię parafii związaną od wieków z Maryją . Zwrócił się również ze słowami powitania do kapłanów rodaków oraz wszystkich parafian. Przedstawiając ideę peregrynacji wypowiedział gorące pragnienie parafian, aby mogli cieszyć się kiedyś z koronacji cudownego wizerunku Maryi.

Ks. biskup w homilii mówił o peregrynacji obrazu, o niezwykłym spotkaniu z Matką, którego doświadczały rodziny gosprzydowskie. Spotkanie z Maryją w domach rodzinnych kieruje uwagę na bogactwo i piękno świętej Rodziny. Rodzina z Nazaretu była zwyczajna. Stanowi ona wzór dla rodzin, kształtuje myślenie, wartościowanie. Rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Tu właśnie kształtuje się charakter człowieka, w rodzinie następuje formacja osobowości. Podkreślając wartość rodziny kaznodzieja zwrócił uwagę na ogromną wartość wychowania do miłości, do poświęcenia, do służby drugiemu człowiekowi. Aby to było możliwe potrzebna jest modlitwa i zawierzenie.

Dziękując Maryi za dar odwiedzin w domach rodzinnych w roku wiary, wypowiadając słowa apelu jasnogórskiego "Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam", modlimy się wspólnie o owoce peregrynacji - o wzrost pobożności, umocnienie wiary i życia sakramentalnego, o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego zgodę w rodzinach i sąsiedztwie, wzajemne poszanowanie, życzliwość i odpowiedzialność. Ks. biskup wzywał do modlitwy i zaufania Maryi. Życzył, aby Maryja, w momencie naszej śmierci, przeprowadziła nas do Domu Ojca.

Po Mszy św. przewodniczący rady parafialnej Paweł Prus podziękował ks. biskupowi za przybycie do wspólnoty parafialnej, za dar modlitwy, za słowo umocnienia i błogosławieństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "W Gosprzydowej zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej" w tarnowskim Gościu Niedzielnym.