Podsumowanie działalności Rady Parafialnej w latach 2008-2012

2008 roku rozpoczynając pracę duszpasterską w parafii Gosprzydowa - zastałem wybraną wcześniej i zaakceptowałem działającą: Radę Parafialną oraz Komitet Renowacji Kościoła; z dniem 26 maja 2009 po samorozwiązaniu się Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła jego członkowie zostali włączeni w skład Rady Parafialnej.

Od 08. 2008 - 10.2012 wykonano następujące prace:

2008/2009

2010

2011

2012

Suma wydanych środków przez te 4 lata od 08.2008 - 10.2012 wyniosła: 548 500.00

Z działań duszpasterskich w tym okresie

Pragnę podziękować wszystkim członkom Rady za współpracę; życzliwość; za wszystkie podjęte w tym okresie sprawy gospodarcze i duszpasterskie. Pragnę życzyć wszystkim wielu łask Bożych dziękując za okazaną pomoc w tych 4 latach naszej współpracy dla dobra parafii. Zgodnie z art. 8 Statutu PRD - przynależność do Rady była funkcją honorową i racji jej pełnienia członkowie Rady nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia; dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim za włożony czas, jak i niejednokrotnie poniesione koszty własne w wypełnianiu tej charytatywnej służby

Zostały także zakończone i przyjęte przez komisję konserwatorską prace przy drodze procesyjnej wokół kościoła. Całość prac wyniosła: 42 330.00 ( nie wliczając sponsorów, ofiarodawców oraz pracę własną parafian - którą trudno jednoznacznie oszacować, a za którą jesteśmy bardzo wdzięczni; a były to materiały oraz robocizna sporej wartości, sądzimy, że połowę poniesionych kosztów ); obecnie wypłacono: materiał oraz robociznę - 34 000.00; pozostaje do zapłaty kwota 8330.00