Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej

Pierwsze wzmianki o szkole podstawowej w Gosprzydowej sięgają XVII w. Świadczą o tym zapisy z Księgi Pamiątkowej:

"Pierwotna szkoła, o której mamy wzmiankę już ok. roku 1664 mieściła się w starej, obecnie nie istniejącej organistówce. (...)"

Nie wiemy jakie były losy tej pierwszej gosprzydowskiej szkoły. Wiemy natomiast, że historia obecnej Szkoły Podstawowej sięga XIX wieku. Rozpoczęła ona bowiem swoją działalność 10 lutego 1877 roku dzięki staraniom młodego, pełnego zapału Ks. Piotra Ciszka. Jak podają kroniki, pierwszym nauczycielem został miejscowy organista Jan Stefański.

Początkowo nauka odbywała się w systemie czterostopniowym. Uczono czytania, pisania i rachowania w języku ojczystym, a także pszczelarstwa i uprawy drzew owocowych. Pierwszą salą lekcyjną była tzw. "organistówka", a gdy ta okazała się zbyt ciasna, rozpoczęto w 1909 roku budowę nowej szkoły. W szkole tej zajęcia odbywają się po dzień dzisiejszy, chociaż wygląd budynku zmieniał się niejednokrotnie.

Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej
fot: Beata Wątor

Trudne były dla szkoły czasy I i II Wojny Światowej. Zdarzało się, że w tym czasie trzeba było zawieszać na kilka miesięcy naukę np. z powodu braku opału, zakwaterowania wojsk niemieckich, czy silnych mrozów. W tym najtrudniejszym dla polskiego szkolnictwa okresie, na zawsze w karty historii szkoły wpisały się nazwiska takich nauczycieli jak: Ludwik Gierz (kierownik szkoły) i jego żona Stanisława, Maria Glodt, Elżbieta Grzymek i Antonina Wołek.

Również lata powojenne nie były dla szkoły łatwe. Władze komunistyczne podejmowały nieustannie starania zmierzające do zniszczenia uczuć religijnych w sercach Polaków. Efekty tej komunistycznej ideologii były odczuwalne również w naszej szkole. W Księdze Pamiątkowej czytamy między innymi:

W roku 1954 odebrano tutejszemu Proboszczowi Księdzu St. Kłóskowi prawo nauczania religii w szkole. Jednocześnie starano się przenieść krzyże z miejsc naczelnych na boczne ściany. Tego ostatniego nie dokonano wskutek stanowczego oporu obywateli katolickich.

Po wojnie budynek szkoły rozbudowano. Niejednokrotnie był on też remontowany i modernizowany. Szczególnie w ostatnich kilku latach szkoła uległa wielu korzystnym zmianom. Udał się wyremontować sale lekcyjne, wykonać centralne ogrzewanie, odnowić elewację, uruchomić małą salę komputerową. W chwili obecnej trwa kolejna rozbudowa szkoły - powiększy się ona o salę gimnastyczną i dwie sale lekcyjne.

Budynek gosprzydowskiej szkoły jest po kościele, dzwonnicy i "organistówce" jednym z najstarszych budynków we wsi. Jej barwny i wesoły wystrój stwarza miłą i wesołą atmosferę. W roku szkolnym 2002/2003 w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej uczy się 107 uczniów. Obecnym Dyrektorem Szkoły jest mgr Dorota Staniszewska.

Beata Wątor

Aktualne informacje z życia szkoły

Dnia 10 czerwca 2003 roku odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Gosprzydowej. Jedenastoosobowa komisja jednogłośnie wybrała mgr Tadeusza Kowalczyka. W ostatnich kilku latach w szkole przeprowadzono gruntowny remont, dobudowano salę sportową.