Informacje na temat II wariantu lokalizacji zbiornika Gosprzydowa

Podajemy informacje na temat II wariantu lokalizacji zbiornika Gosprzydowa według stanu informacji posiadanych na dzień 27.03.2015 r.

Poniżej fragmenty opracowania pn. " Wstępna wariantowa analiza lokalizacji zbiornika Gosprzydowa" przekazanej w ostatnim czasie przez Inwestora tj. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie", a przygotowanej przez Konsorcjum firm: SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW oraz CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie.

NIEKTÓRE UWAGI i SPOSTRZEŻENIA Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej do przesłanego opracowania:

W rozdziale 4.1.1 w pkt. 2 pkt. Zestawienia porównawczego wariantów lokalizacji zbiornika Gosprzydowa (na stronie 25) w lokalizacji -wariant I prawdopodobnie liczono całe gospodarstwa i w związku z tym zapisano "5 wywłaszczeń w tym zakład produkcyjny".

W rozdziale 4.1.2 w pkt. 2 Zestawienia porównawczego wariantów lokalizacji zbiornika Gosprzydowa (na stronie 26) w lokalizacji - wariant II prawdopodobnie liczono pojedynczo wszystkie budynki w gospodarstwach i w związku z tym zapisano: " rozbiórka budynków - 13 wywłaszczeń".

Taki tok rozumowania wynika z analizy map orientacyjnych inwestycji z zaznaczeniem elementów Gosprzydowa I oraz Gosprzydowa II dołączonych do opracowania, na których zaznaczono budynki do wywłaszczeń i ewentualnej rozbiórki.

Na stronie 28 (oraz na stronie 25 i na stronie 26) w rozdziale Zestawienie porównawcze wariantów lokalizacji - tabela rozbiórka budynków określono łączną kubaturę rozbieranych budynków (wariant I - ok. 9000 m3 - z uwagi za zakład produkcyjny; wariant II - ok. 6600 m3),

Lokalizacja zapory czołowej zaznaczonej w lokalizacji dla wariantu II w ocenie grupy mieszkańców wsi Gosprzydowa biorących udział zarówno w spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 05.03 jak i 18.03.2015 r. jest nie do przyjęcia, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu zabytków - drewniany kościół oraz dzwonnica (około 70 m od kościoła). Lokalizacja taka może wpłynąć szkodliwie na stateczność obiektów zabytkowych w czasie realizacji zadania oraz wpłynie ujemnie na otoczenie zabytkowego kompleksu.

W przypadku ewentualnej realizacji projektu w II wariancie należy dążyć do zaprojektowania zapory czołowej w bezpiecznej odległości od zabytków - tj. minimum 200-300 m od kościoła

Należy zaznaczyć, że opracowanie to jest wstępne, a dane w nim zawarte mogą ulec zmianie w trakcie ewentualnego wykonywania dokumentacji technicznej.