Informacje na temat lokalizacji zbiornika według stanu na dzień 14.05.2015r.

Poniżej przedstawiamy dokumenty (między innymi protokoły ze spotkań) dotyczące lokalizacji zbiornika powodziowego w Gosprzydowej -II wariant: