Uroczystość odpustowa ku czci Św. Urszuli - 18.10.2015