Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia NMP - 07.09.2014

"Maryjo, Tyś naszą nadzieją,
Maryjo, Ty radość nam daj."

Za nami uroczystości dożynkowe i choć jeszcze nie wszystkie plony zebrane, rolnicy przygotowują ziemię do zasiewu zboża ozimego. To właśnie uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwana uroczystością Matki Bożej Siewnej, rozpoczyna jesienne prace w polu.

7 września do gosprzydowskiego sanktuarium przybyły rzesze pielgrzymów z bliższej i dalszej okolicy, aby świętować urodziny Matki Bożej. Jak zapisano w kronikach, odpust w Gosprzydowej gromadził zawsze tłumy wiernych. Przychodzili pieszo, przyjeżdżali furmankami, rowerami, aby pokłonić się swej Matce, która tutaj w sposób szczególny otacza opieką wierny Jej lud.

Również dziś, choć innymi sposobami, w dzień odpustu docierają do Gosprzydowej rzesze pielgrzymów. Kościół i plac wokół świątyni wypełnił się ludźmi. Przy konfesjonałach ustawiły się długie kolejki. Wokół ołtarza na kolanach pielgrzymi powierzali Maryi swe sprawy.

Uroczystą Eucharystię przy ołtarzu polowym celebrował ks. Maciej Śmigacz. W homilii kaznodzieja mówił o dziękczynieniu za dar Bożej Miłości dany człowiekowi w osobie Maryi. O Jej obecności wśród ludzi i wstawiennictwie u Boga w wielorakich potrzebach. Mówił o wartości życia człowieka w oczach Boga i w oczach człowieka. Ks. Śmigacz nawiązał do problemów współczesnego świata, który coraz bardziej gubi właściwy kierunek. Dbając o swoją wygodę człowiek zapomina o Bożych przykazaniach. Do swoich potrzeb dostosowuje prawo, ustanawia swój system wartości, ignorując Dekalog. Otwarta walka dobra ze złem przybiera coraz drastyczniejsze formy. Ludzie, którzy deklarują wierność Bogu są systematycznie niszczeni, wyśmiewani, usuwani ze stanowisk. Przykładem jest prof. Bogdan Chazan, który odmówił zabicia dziecka nienarodzonego.

Święty papież Jan Paweł II wzywał do szerzenia cywilizacji miłości. Wołał o ochronę prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. O poszanowanie praw i godności człowieka. Tylko przeciwnik narodu podpowiada rozwiązania godzące w życie, forsuje prawo, które nie chroni, tylko niszczy najsłabszych, bezbronnych. Wzywał rodziców, nauczycieli i wychowawców do szczególnej czujności i dbałości o religijne wychowanie dzieci i młodzieży i prawidłowe formowanie sumień. Pełny tekst homilii

Po Mszy św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna, a następnie błogosławieństwo. Wszyscy uczestniczyli w uroczystości odpustowej z powagą i należnym szacunkiem. Wiele osób po zakończeniu nabożeństwa udało się do kościoła na modlitwę.

Choć od rana na parkingu kramarze zachęcali do odpustowych zakupów, podczas Mszy św. nie było słychać żadnych rozmów ani wystrzałów petard. Dopiero w godzinach popołudniowych charakterystyczne odgłosy "ubarwiły" gosprzydowski krajobraz.