Za nami święty czas rekolekcji - 29.03.2017

Przez kolejne dni 27 do 29 marca gosprzydowska świątynia wypełniała się ludźmi, którzy przyjęli zaproszenie i licznie uczestniczyli w rekolekcjach. Bogaty program zachęcał do przychodzenia do kościoła nawet dwa razy na dzień. Centralnym punktem każdego spotkania była Msza św. Tematy omawiane podczas homilii dotyczyły wiary, walki duchowej, zagrożeń duchowych oraz Eucharystii. Był też wieczór uwielbienia Boga w Najświętszym Sakramencie Ołtarza oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała. Ważnym momentem był dzień świętej spowiedzi. Równolegle prowadzone były ćwiczenia duchowe w szkole podstawowej. Uczniowie uczestniczyli we Mszy św. słuchali nauk rekolekcyjnych, przystąpili do sakramentu pokuty. Mieli też okazję wziąć udział w konkursach i pochwalić się swoją wiedzą religijną. W tym czasie nie mieli zajęć lekcyjnych.

Zakończenie rekolekcji przypadło we środę 29 marca. Najświętszą Ofiarę celebrowali kapłani: ks. Janusz Skrzypek oraz ks. Wojciech Werner.

W homilii ks. rekolekcjonista mówił o wielkim darze jaki Chrystus zostawił człowiekowi podczas Ostatniej Wieczerzy. Podkreślił, że w chrześcijaństwie chodzi o relację, o żywą więź z Bogiem. Bez niej nie ma życia duchowego. Podziękował za liczny udział w ćwiczeniach duchowych i zachęcił do pozostania na przedstawieniu, które odkrywa istotę największego cudu jakim jest celebracja Eucharystii.


Misterium "Tajemnica Eucharystii" zostało zrealizowane przez Grupę25+ z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Do Gosprzydowej przyjechało kilkudziesięciu aktorów, chórzyści, reżyserzy, operatorzy świateł i sprzętu. Przygotowano odpowiednią scenografię. Wszystko po to, aby wiernie oddać przesłanie boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, która pragnie całemu światu przekazać świadectwo ".dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tych, którzy chcą otworzyć serca Panu. Także po to, by wiele osób konsekrowanych Bogu na nowo roznieciło w sobie ogień miłości do Chrystusa; niektórzy z nich mają ręce posiadające władzę, by uobecniać Go w tym świecie, tak by stał się naszym pokarmem. Dla innych, aby przełamali "praktykę rutyny" w przyjmowaniu Go i na nowo ożywili w sobie zadziwienie nad codziennym spotkaniem z Miłością. I dla braci i sióstr na całym świecie, aby żyli wielkodusznie tym największym Cudem: celebracją Eucharystii."

Zanim rozpoczął się spektakl ks. Proboszcz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali księdzu Wojciechowi za przyjęcie zaproszenia do Gosprzydowej i przeprowadzenie wspólnoty przez święty czas rekolekcji, za świadectwo radosnej kapłańskiej posługi, a także za trud zorganizowania przedstawienia.

Ksiądz rekolekcjonista również wyraził swoją wdzięczność - za zaproszenie do Gosprzydowej, za obecność oraz za wszelką życzliwość jakiej doświadczył w tej wspólnocie i przekazał wszystkim modlitwę "Błogosławieństwo domu". Zwrócił się też do swoich parafian ze słowami wdzięczności za zaangażowanie w dzieło ewangelizacji.