Uroczystość Matki Bożej Siewnej - 10.09.2017

Wrzesień przyozdabia naturę wieloma barwami. Rolnicy przygotowują ziemię do zasiewu zbóż, ale intensywne prace w polu rozpoczynają się po uroczystości Narodzenia NMP, zwanym również świętem Matki Bożej Siewnej. W tradycji polskiej zachował się zwyczaj, aby przed rzuceniem ziarna w ziemię poświęciła je Boża Rodzicielka.

Uroczystość Narodzenia NMP w naszej wspólnocie ma szczególny wydźwięk. Jest to bowiem święto patronalne parafii - główny odpust, który przypada 8 września.

W bieżącym roku zewnętrzna uroczystość odpustowa miała miejsce 10 września. Sumę przy ołtarzu polowym celebrowali kapłani: ks. Tadeusz Piwowarski, ks. proboszcz Tadeusz Cetera oraz o. Jerzy Bakalarz OP.


Na placu i w kościele zgromadzili się parafianie oraz pielgrzymi z okolicznych wiosek. Zespół ludowy "Gosprzydowianie" prowadził śpiew. Uroczystość uświetnił liczny zastęp strażaków, którzy przybyli wraz z pocztem sztandarowym.

Przy konfesjonałach ustawiały się długie kolejki.

W homilii ks. Piwowarski mówił o narodzeniu Maryi, wyproszonej u Boga córki, podeszłych już w latach małżonków: Joachima i Anny. Przedstawiając rodzinę Maryi kaznodzieja zwrócił uwagę, że była Ona zwykłym człowiekiem. Przyszła na świat w rodzinie, w domu rodzinnym otrzymała staranne wychowanie religijne. W tym kontekście ks. Tadeusz przedstawił podstawowe zadania rodziny oraz zagrożenia, jakim poddana jest współczesna rodzina. Podkreślił, że rodzina jest szkołą miłości, wiary i poszanowania, a najskuteczniejszą nauką jest przykład rodziców. Pełny tekst homilii.

Po rozdaniu Komunii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie wyruszyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Po wejściu do kościoła został odśpiewany hymn Te Deum Laudamus, a następnie kapłan pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. Ludzie, zachęceni przez ks. Proboszcza odbyli dziękczynną pielgrzymkę za ołtarz. Wpatrując się w oblicze zapłakanej Matki, powierzali Jej swoje troski, radości i pragnienia. Wielu przybywa tu systematycznie co roku, aby dziękować za przywrócone zdrowie, za ocalone życie czy inne wyproszone za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej łaski.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Gosprzydowskiej jest obecny w naszym kościele od początku jego istnienia, a więc od 320 lat. Wizerunek był otaczany kultem już wcześniej, w poprzedniej świątyni , a po wybudowaniu nowego kościoła przeniesiony do niego i umieszczony w głównym ołtarzu. W dokumentach archiwalnych istnieje wiele zapisów świadczących o szczególnej opiece Matki Bożej w tym miejscu. Są one szczegółowo opisane w rozdziale "Matka Boża Gosprzydowska" monografii "Gosprzydowa, z dziejów wioski i parafii". Zachęcamy do sięgnięcia do tej pozycji i odświeżenia wiedzy o historii gosprzydowskiego obrazu. Niech będzie to również inspiracją do większej gorliwości w modlitwie oraz zachętą do składania świadectw o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej.