Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 07.05.2022

Pierwszosobotnie Nabożeństwa Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi to wypełnienie woli Pana Jezusa, którą przez Maryję przekazał fatimskim Wizjonerom: Mój Syn chce, abym była bardziej znana i miłowana. Chce, aby wprowadzić nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca.

W pierwszą sobotę maja rozpoczęliśmy po raz piąty Nabożeństwa Wynagradzające. W pełnej wolności, bez ograniczeń pandemicznych.


Ks. Proboszcz, witając zgromadzonych, przypomniał zdanie wypowiedziane 22 lata temu przez św. Jana Pawła II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Hiacynty i Franciszka Marto: „Przez ten obrzęd Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju.” Dziś, gdy trwa straszna wojna, gdy realne jest zagrożenie rozszerzenia się konfliktu, gdy jak walec przetacza się atak przeciw Kościołowi, rodzinie i tradycyjnym wartościom, trzeba nam zwrócić się ku Bogu przez Maryję, w Jej Niepokalanym Sercu trzeba szukać ratunku.

W nabożeństwo wpisał się Biały Tydzień uczniów klasy trzeciej, którzy przed paroma dniami po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swojego serca. Wraz ze swoimi rodzicami dzieci w pełni uczestniczyły we Mszy św. oraz procesji fatimskiej. Wymownym świadectwem jest obecność dzieci w strojach regionalnych fatimskich oraz w oświęcimskim pasiaku – dzieci niosą w procesji relikwie św. Hiacynty, św. Franciszka oraz św. Maksymiliana.


Najświętszą Ofiarę celebrowali kapłani – ks. Marian Zapiór – Proboszcz z Gnojnika, ks. Roman Deszcz – Rezydent z Biesiadek, ks. Piotr Gwóźdź – wikariusz z Uszwi, ks. Piotr Pasek oraz ks. Tadeusz Cetera.

Homilię wygłosił ks. Marian Zapiór. Przypomniał postać s. Łucji dos Santos, najważniejszego świadka objawień, której Bóg dał długie życie, aby mogła szerzyć orędzie fatimskie. Najważniejsze jej zadania to dążyć, aby Maryja była bardziej znana i kochana oraz rozpowszechnić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Ich wypełnienie jest kluczem do lepszego świata, do pokonania zła i ratunkiem dla grzeszników.


Niepokalane Serce Maryi jest chronieniem w godzinie próby, zwątpienia, mroku i lęku. To pewna droga dla zagubionego człowieka, dla pokoleń, które coraz bardziej oddalają się od Boga.

Kaznodzieja podkreślił, że kult Serca Maryi znany jest od wieków, jednak nabożeństwo fatimskie wyróżnia:
1. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi
2. Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pięć pierwszych sobót miesiąca.

Wypełnienie orędzia prowadzi do prawdziwego nawrócenia i zawierzenia Sercu Maryi. A to jest źródłem mocy i działania Bożej łaski – potężniejszej niż wszelkie zło, jakiego doświadczamy.


Podążając szlakiem Niepokalanego Serca Maryi, pewnie dotrzemy do celu jakim jest zbawienie i życie wieczne z Bogiem, z Maryją, ze Świętymi, którzy nas poprzedzili w tej drodze.

W objawieniu 13 lipca 1917 r. Maryja pokazała Dzieciom piekło, w którym giną dusze grzeszników. Zapowiedziała wojny, głód, prześladowania Kościoła, cierpienie Ojca Świętego – jeżeli ludzie się nie nawrócą i nie przestaną obrażać Boga. Zapewniła:„Jednak na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Przypominając te słowa ks. Zapiór podkreślił, że chodzi o zwycięstwo na wieczność. Nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który mówił: „Świadomość zagrożeń nie ma rodzić pesymizmu i rezygnacji, ale skłaniać do podjęcia szczerego nawrócenia.”

Życzył, abyśmy swoim życiem i postawą mogli przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca Maryi.


Po Komunii św. rozpoczął się Różaniec i procesja fatimska do Ogrodu Zawierzenia Maryi. Rozważania tajemnic radosnych prowadził ks. Marian Zapiór, a modlitwę kapłani. Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli na ramionach strażacy, przedstawiciele młodzieży, róż różańcowych oraz Ludowego Zespołu Gosprzydowianie. W Ogrodzie ks. Marian Zapiór dokonał poświęcenia dwóch kapliczek tajemnic światła: Przemienienie na Górze Tabor oraz Ustanowienie Eucharystii. Po modlitwie różańcowej było jeszcze nabożeństwo majowe. Przy ołtarzu polowym odśpiewaliśmy litanię loretańską i antyfonę „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”, a po powrocie do kościoła Apel Jasnogórski. Na zakończenie kapłani udzielili błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. Ks. Proboszcz podziękował kapłanom za dar modlitwy i wiernym za liczny udział w nabożeństwie i świadectwo wiary.