Matka Julia Stanisława Bakalarz OP

Matka Julia Bakalarz w towarzystwie
ks. dziekana Zygmunta Bochenka

Stanisława Bakalarz urodziła się 24.03.1956 roku w Lipnicy Murowanej. W 1963 roku rozpoczęła zdobywanie wiedzy w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej. Nikt wtedy zapewne nie przypuszczał, że po latach mogłaby sparafrazować tytuł autobiografii prof. Stanisława Pigonia "Z Komborni w świat" i powiedzieć: "Z Gosprzydowej w świat!" Od pierwszych lat szkoły podstawowej zaczęły się "strome schody" w przyszłe, dojrzałe życie. Jakkolwiek wszyscy, którzy ją pamiętają z lat szkolnych mogą powiedzieć, że nie miała żadnych trudności z nauką, zawsze uczestniczyła aktywnie we wszystkich akademiach i przedstawieniach, sama niejednokrotnie pisała wiersze i scenariusze akademii, to jednak już na tym etapie, szczególnie po bolesnym doświadczeniu tragicznej śmierci Taty, trzeba było powoli przejmować obowiązki gospodyni prowadzącej dom i gospodarstwo. Potrafiła jednak znakomicie połączyć te role: "pani domu" i uczennicy.

Bez egzaminu wstępnego przyjęto ją do LO w Brzesku, a po czterech latach ukończyła je z wyróżnieniem. Po maturze została wytypowana przez Brzeskie Liceum na studia wyższe - także bez egzaminu. Mając możliwość wyboru uczelni, w roku 1975 wybrała studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lata studiów - to także łączenie obowiązków studentki z pracą w gospodarstwie Mamy, tym bardziej, że wszyscy trzej bracia byli już w zakonie. Studiując zdobywała stypendia naukowe i różne nagrody, miedzy innymi Studium Wojskowego, dzięki którym była samowystarczalna finansowo, a nawet za oszczędności zakupiła sobie samochód, co w tamtym okresie należało do rzadkości. W czasie studiów publikowała pierwsze swoje utwory poetyckie. Była autorką wszystkich wierszy na akademie z okazji prymicji trzech swoich braci. Tytuł magistra psychologii wychowawczej uzyskała w 1980 roku.

Kilka miesięcy po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w lutym 1981 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, popularnie zwanego Dominikankami. W zakonie przyjęła imię siostra JULIA. Po odbyciu postulatu i kanonicznego nowicjatu, w 1982 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Została wówczas skierowana do klasztoru w Krakowie, gdzie pełniła obowiązki katechetki dzieci i młodzieży. Jednocześnie podjęła studia uzupełniające w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Władze zakonne dostrzegły w s. Julii między innymi łatwość nawiązywania kontaktu szczególnie z młodzieżą, dlatego powierzono jej szalenie trudny i odpowiedzialny obowiązek promotorki powołań, co w konsekwencji oznaczać miało nieustanne zabieganie, aby poprzez spotkania, rozmowy, korespondencje, organizowanie rekolekcji, oaz, wyjazdów itd., zdobywać nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. Z tych młodzieżowych kontaktów zrodził się pomysł nocnych czuwań modlitewnych w klasztorze w Białej Niżnej k/Nowego Sącza, które trwają już kilkanaście lat, a później wydawania czasopisma "Okruszyna", które s. Julia przez wiele lat redagowała i umieszczała w nim swoje artykuły.

Matka Generalna
przy grobie Rodziców

Widząc u s. Julii nie tylko zacięcie duszpasterskie, ale także naukowe, władze Generalne Zgromadzenia skierowały ją na studia teologiczne, które najpierw uwieńczyła tytułem magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a nieco później zdobyła licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Równocześnie, przez krótki okres, powierzono jej w Zgromadzeniu wychowywanie sióstr przygotowujących się do złożenia ślubów zakonnych.

Podejmując studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nie zaprzestała swojej duszpasterskiej posługi, szczególnie wśród młodzieży. Pracę doktorską z dziedziny teologii duchowości obroniła w 1993 roku. Od tej pory podjęła już sama wykłady w Krakowie: w Wyższym Instytucie Katechetycznym oraz w Karmelitańskim Instytucie Duchowości, a później w Papieskiej Akademii Teologicznej. S. Julia należy do grona Polskich Teologów Duchowości

W tym czasie wydała drukiem kilka książek i opublikowała liczne artykuły. Uczestniczyła w różnych kongresach i konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłaszając odczyty i referaty. Przeprowadziła wiele programów i audycji radiowych. Występowała m.in. w Radio Watykańskim oraz w Radio Maryja. Często wyjeżdża za granicę zarówno w celach naukowych - jak choćby na stypendium językowe do Tuluzy czy z wykładami do Dominikańskiego Instytutu Teologicznego w Kijowie, ale także z pielgrzymkami do wielu sanktuariów Europy. Kilka lat temu została przez Władze Generalne Zgromadzenia ustanowiona vice-postulatorką procesu beatyfikacyjnego s. Julii Rodzińskiej - dziś już błogosławionej. Pracowała też przy trwającym procesie beatyfikacyjnym Matki Założycielki sługi Bożej m. Kolumby Białeckiej. Ta odpowiedzialna praca wiąże się między innymi z koniecznością częstego pobytu w Rzymie i kontaktu z Watykańskimi Kongregacjami. Dla s. Julii była to także sposobność, aby kilka razy uczestniczyć w audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II.

W czerwcu 2001 roku niemal prosto z Rzymu przyjechała na Kapitułę Generalną Zgromadzenia w Krakowie, na której została wybrana Matką Generalną Zgromadzenia, czyli Najwyższą Przełożoną Dominikanek żyjących i pracujących na czterech kontynentach. Ta nowa odpowiedzialność za Siostry pracujące w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, na Czarnym Lądzie w Kamerunie, obliguje także do odwiedzania ich miejsc życia i pracy. Dlatego rozpoczął się czas podróżowania po świecie. Sama Matka Julia mówi, że w pewnym momencie przesiadała się z samolotu do samolotu z taką częstotliwością jak inni z autobusu do autobusu na przystankach komunikacji miejskiej. W czasie swojego przełożeństwa Matka Julia odwiedziła już siostry - zarówno te mieszkające w Kraju Buriacji nad Bajkałem na Syberii -jak i te żyjące kilkaset kilometrów na wschód od Moskwy jak również przebywające w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Nie zabrakło także wyjazdów do Włoch, na Białoruś i Ukrainę, nie mówiąc o podróżach do licznych polskich klasztorów. Do opisanych powyżej zajęć dochodzą jeszcze inne na płaszczyźnie ogólnozakonnej. Matka Julia jest także członkinią Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce. W tym gremium, w ośmioosobowej grupie, opracowywują zadania i kierunki duszpasterskiej posługi dla sióstr ze wszystkich zgromadzeń zakonnych w Polsce.

Matka Julia Bakalarz - przełożona generalna wraz z s. Włodzimierą Stawiarz
i s. Ancillą Szczygieł dziękują Ojcu Świętemu za ogłoszenie dekretu
heroiczności cnót Sł. Bożej Matki Kolumby Białeckiej (Watykan 20.12.2004)

fot: Arturo Mari

S. Julia zmarła w Krakowie 22 maja 2010 roku. Została pochowana w grobowcu Sióstr Dominikanek na cmentarzu Rakowickim.